Skip to main content
Okategoriserade

Fullsatt när Medborgerlig Samling bjöd in till informationsmöte

By 20 oktober 2017No Comments

I onsdags kväll hade Medborgerlig Samling Stockholm bjudit in till möte under parollen ”Informationsmöte om Medborgerlig Samling – Sveriges nästa riksdagsparti”. Mötet samlade ett drygt hundratal intresserade åhörare som i en fullsatt och därmed något varm lokal fick ta del av anföranden och ställa frågor till representanter för partiet.

Under ledning av Anna Danieli, partisekreterare och 2:e vice ordförande, som moderator genomförde MED Stockholm ett mycket uppskattat informationsmöte inför ett fullsatt auditorium. Stämningen var på topp när partirepresentanter informerade om Medborgerlig Samling som rörelse och om partiets kärnfrågor samt svarade på frågor från åhörarna.

Kvällen inleddes med att Ilan Sadé, partiordförande, berättade om MED och den ideologi som ligger till grund för partiet (ta del av MEDs idéprogram här). Han tog upp behovet av att reformera demokratin för att komma bort från att det snarast är staten som bestämmer vad medborgarna ska tycka istället för tvärtom, vilket borde vara det naturliga. Riksdagspartierna utgör en politisk adel som i allt mindre utsträckning är beroende av ett mandat från väljarna och MED ser det därför som nödvändigt att bygga något nytt. Ilan Sadé fortsatte med att prata om de snabba åsiktsskiftningarna som präglar dagens politik gör det minst sagt svårt att förstå vad partierna grundar sina ståndpunkter på. Han liknade dagens samhälle vid en karneval som finns som en kontrast mot det normala men att fastna i en karneval 365 dagar om året är inte så roligt.

– ”Att fastna i en karneval 365 dagar om året är inte så roligt”.
Ilan Sadé liknade dagens samhälle vid en karneval.

Bo Hansson, vice partiordförande för Medborgerlig Samling, berättade därefter om hur Medborgerlig Samling arbetar utifrån målsättningen att komma in i Sveriges riksdag vid valet 2018. Utgångspunkten för MED är att staten inte utför sina kärnuppdrag inom bland annat vård, omsorg, säkerhet och trygghet respektive demokrati och yttrandefrihet, på sådant sätt som medborgarna har rätt att förvänta sig.

Fredrik Clementz, ordförande Medborgerlig Samling Stockholm, fortsatte att berätta om sin väg från att vara politiskt intresserad men knyta näven i fickan och vara missnöjd till att själv aktivt engagera sig i Medborgerlig Samling:

Det är inte någon annan som kommer att lösa problemen. Jag vill kunna säga till mina barn att jag gjorde vad jag kunde för att vända samhällsutvecklingen”. Fredrik Clementz om vägen till aktivt engagemang i Medborgerlig Samling.

Fredrik Clementz fortsatte med att gå in på det lokala planet och områden som han upplever att det definitivt är på plats att ifrågasätta inom Stockholmsområdet och exemplifierade med feministisk snöröjning, bibliotek som fått stänga på grund av hot och synen från styrande stockholmspolitiker på att bilar och bilägare är något ont när bilar snarare utgör en fantastisk möjlighet för vanligt folk att få ihop sin vardag och fokus då borde vara på fossila bränslen, inte på bilarna i sig. Politikerna ska hjälpa människor att på ett så bra sätt som möjligt leva sina liv och utöver det ska de hålla sig ur vägen. MED Stockholm växer också kraftigt eftersom många är uppriktigt bekymrade över samhällsutvecklingen.

Andra hälften av kvällen ägnades åt åhörarnas frågor. Kvällen gav definitivt mersmak och resulterade också i flera nya medlemmar direkt på plats.


Vill du också bli MED-lem? Klicka här.

Ta del av kvällens tal här: Fredrik Clementz