Skip to main content
Okategoriserade

Tidningsreportage och partiledardebatt lockar nya MEDlemmar till Medborgerlig Samling

By 17 oktober 2017No Comments

Medborgerlig Samlings arbete med att sprida partiets politik börjar ge resultat i form av ökande medlemsantal. Det är dock inte bara aktivt eget arbete som ger resultat. Ett fyrsidigt reportage i Sydsvenska Dagbladet/Helsingborgs Dagblad den 7 oktober 2017 respektive SVT:s partiledardebatt efterföljande söndagskväll har också gjort att fler intresserade hittat till Medborgerlig Samling och blivit medlemmar i partiet.

Medborgerlig Samlings medlemsantal ökar kraftigt och partiet har numera mer än 1 200 MEDlemmar. Många nya medlemmar har på egen hand sökt efter politiska alternativ till de existerande riksdagspartierna då de upplever att de inte lever upp till förväntningarna. Andra får upp ögonen efter att ha läst inlägg på sociala medier eller någon debattartikel skriven av någon av partiets representanter.

De senaste veckorna har två tydliga exempel på inlägg som haft effekt på medlemstillströmningen dock inte utgjorts av artiklar skrivna av MED. Det har istället varit ett reportage där Medborgerlig Samling beskrevs som ett populistiskt parti respektive partiledardebatt på bästa sändningstid där MED inte ens nämndes.

Reportaget, som publicerades i Sydsvenska Dagbladet och Helsingborgs Dagblad den 7 oktober 2017 under rubriken ”Nya förbund tar parti för missnöjet”, beskrev Medborgerlig Samling som ett populistiskt parti som tillkommit som en följd av att Sverigedemokraterna nu etablerats som ett stadigt riksdagsparti.

Representanter för Medborgerlig Samling höll inte med om beskrivningen i reportaget om orsaken till MED:s tillkomst utan framhöll att partiet snarare är ett svar på framförallt Alliansens oförmåga att hantera alltmer eskalerande problem i samhället. Bland annat skrev Medborgerlig Samlings partiordförande Ilan Sadé en kommentar till reportaget som kan läsas här.

Även partiledardebatten i SVT den 8 oktober, där riksdagspartiernas partiledare återigen undvek att ta tag i de stora frågeställningarna, ökade intresset för politiska alternativ.

En av de som gjorde slag i saken och blev medlem i Medborgerlig Samling skrev en utförlig insändare till Helsingborgs Dagblad där han tackade tidningen för att ha uppmärksammat honom på partiet. I insändaren med rubriken ”Det känns utmärkt bra att inte behöva välja något parti ur etablissemanget” (Helsingborgs Dagblad, publicerad den 10 oktober 2017) beskriver han hur ett uttalande av Ilan Sadé i artikeln gjort honom nyfiken på partiet, varefter han snabbt tog del av Medborgerlig Samlings idéprogram via partiets hemsida. Då han fann att han fullt ut delade Medborgerlig Samlings syn på dagens politiskt statiska situation valde han att bli medlem. Insändaren avslutas med följande:

– ”Er artikel gjorde att jag nu är medlem i MED och det känns utmärkt bra att inte behöva välja något av de partialternativ som idag utgör etablissemanget. Kungar, despoter, proffs- och karriärpolitiker har bestämt över våra liv sedan Hedenhös tid. Nu är det tid för nya moderna politiska vindar.”

Välkomna säger vi till alla. Oavsett om ni berättar om det i tidningen eller inte!