Skip to main content
Okategoriserade

Slutspurt för namninsamling

Du som har varit inne på Borgerlig Framtids hemsida tidigare har säkert sett att vi samlar in namnunderskrifter för att registrera partinamnet hos Valmyndigheten. Det kan liknas vid ett varumärkesskydd och gäller för all framtid.

Det har varit många andra saker att hantera så insamlingen har därför hamnat lite i skymundan, men nu ska vi slutföra den en gång för alla. Vi behöver totalt 1500 namnunderskrifter (de måste finnas fysiskt).
Tycker du att Borgerlig Framtid behövs i svensk politik? Skriv i så fall ut blanketten här.
Samla sen ihop tio namnunderskrifter (eller fler om du vill) och skicka in blanketten till oss.

Borgerlig Framtid
Box 829
101 36 Stockholm

Observera att du inte blir medlem i partiet eller på något annat sätt binder upp dig när du bidrar med din namnunderskrift. Det är enbart för att registrera partinamnet.
Underskrifterna på de ifyllda blanketterna kommer inte heller att bli offentliga handlingar då de kommer att lämnas in till Notarius Publicus (en advokat som har ett statligt förordnande att övervaka bland annat sådant här). Notarius Publicus är den enda person som kommer att se namnunderskrifterna.