Skip to main content
Okategoriserade

Hur vinner de borgerliga partierna valet 2018?

Onsdag den 14 juni händer det intressanta saker i Riksdagshuset. 16 juni-stiftelsen arrangerar tillsammans med Medborgerlig Samling ett seminarium om borgerlighetens förutsättningar inför valet 2018. Årets Finn Bengtsson-pris delas också ut i samband med seminariet.

Allt oftare får vi i media se och höra att Alliansen inte finns längre, att Alliansen är död. Att det inte står lika bra till inom Alliansen och mellan allianspartierna idag som inför valen 2006, 2010 och 2014 har nog de flesta kunnat uppfatta.

Många ställer sig frågan när och om den handlingsförlamning Alliansen drabbats av i opposition kommer att upphöra. Kan man ta sig ur förlamningen? I efterdyningarna till Decemberöverenskommelsen finns det skäl att ställa frågor om partiidentitet och regeringsvilja.

Nu är inte alliansen lika med borgerligheten. Den politiska borgerligheten i Sverige är större än alliansen. Det finns nya borgerliga partier på frammarsch, som Medborgerlig Samling. Det finns även lokala och regionala partier i Sverige med klart borgerliga förtecken som inte ställer upp i riksdagsvalen. Att finna samverkansformer med dessa partier är en väg framåt.

Seminariet hålls onsdagen den 14 juni kl 13.00-16.00 i Riksdagshuset, lokal Mittpoolen.

Kl 13.30 delar 16 juni-stiftelsen ut Finn Bengtsson-priset 2017.

För mer information, kontakta

Bo Hansson

vice ordförande i Medborgerlig Samling

mobil: 070 949 2758

[email protected]