Skip to main content
Okategoriserade

”Nu får det vara nog!” – Medborgerlig Samling och SPI Välfärden i gemensamt torgmöte om dagens oansvariga politik

By 11 juni 2017No Comments

Lördagen den 10 juni anordnade Medborgerlig Samling och SPI Välfärden under parollen ”Nu får det vara nog!” ett gemensamt torgmöte på Odenplan i Stockholm.

Göran Dandelo, partiledare SPI Välfärden (till vänster), och Bo Hansson, vice ordförande Medborgerlig Samling (till höger), talade om hur Sverige är på väg in i djup samhällskris på grund av den oansvariga politik som förts inom en rad områden, om varför MED och SPI Välfärden valt att samarbeta och hur de två partierna vill vända den negativa utvecklingen.

MED och SPI Välfärden har valt att samarbeta eftersom man tillsammans vill få fram ett alternativ till dagens dysfunktionella riksdag, där beslut ofta tas utan debatt med uppenbar skada för Sverige som följd.

Göran Dandelo inledde talandet med att berätta om SPI Välfärdens tre viktigaste frågor:

  • behovet av att reformera pensionssystemet så att det följer utvecklingen i samhället i stort. Pensionerna har legat stilla sedan 2001, vilket inte bådar gott för framtida pensionärer.
  • införa grundavdrag på 10 000 kr per månad för pensionärer för att fler av dagens pensionärer ska kunna få en dräglig tillvaro
  • rätt till äldreboende så att pensionärer, trots att de är fysiskt friska, ska kunna ha möjlighet till tryggt boende och att åldras tillsammans med andra äldre.

Bo Hansson fortsatte att tala om hur Medborgerlig Samling på motsvarande sätt ser det vara viktigt att:

  • öka tryggheten och säkerheten i Sverige så att individer faktiskt inte hindras i sin personliga frihet. Bland annat måste den skrämmande utvecklingen där parallellsamhällen med egna lagar och repressalier växer fram vändas.
  • återetablera ansvar respektive ordning och reda i det svenska offentliga samhället. Idag är det mycket svårt att veta vart eller till vem man ska vända sig när något inte blir utfört eller inte fungerar. Ett ökat ansvar blir en drivkraft till att göra rätt.
  • få till ett attraktivt företagsklimat som ger bättre möjligheter för företag att växa och tjäna pengar och därmed skapa arbetstillfällen så att fler medborgare kan försörja sig själva. På så sätt kommer även offentliga medel att kunna satsas på det som borde vara statens fokusområden: lag & ordning, försvar, skola och omsorg.

Även om många stockholmare tagit chansen att i det solvarma vädret ta sin tillflykt till grönområden och andra angenämare platser istället för att vara på ett soligt Odenplan tog ändå en hel del intresserade åhörare vara på möjligheten att prata med partirepresentanter och medlemmar. Bland diskussionerna märktes frågor om migration, hur man ska kunna åstadkomma en värdigare ålderdom för Sveriges pensionärer och att statens bidrag till religiösa organisationer måste strypas.