Skip to main content
Pressmeddelande

Inga fler skuldpaket på 150 miljarder till EU – MED utser EU-politisk talesperson

Pia Rundkvist, EU-politisk talesperson Medborgerlig Samling. Fotograf/Källa: Medborgerlig Samling.

Medborgerlig Samling (MED) har utsett Pia Rundkvist till EU-politisk talesperson. “Det behövs ett riktigt EU-kritiskt borgerligt parti i riksdagen” säger Ilan Sadé, MED:s partiledare.

Pia Rundkvist, MEDs senaste tillskott av talespersoner, är en mycket kompetent och erfaren EU-kännare. Hon var ett av partiets toppnamn i EU-valet 2019 och har bedrivit EU-studier i Belgien, gjort praktik på EU-kommissionen och arbetat i Bryssel som projektledare under 10 år för flera internationella banker. Med yrkeserfarenhet i Bryssel och stort intresse för europeisk kultur och språk, behärskar Pia dessutom flera av EU:s huvudspråk flytande.

– Jag tillhör den generation svenskar som upplevt fördelarna med ett svenskt EU-medlemskap, och gjort mina egna erfarenheter av det europeiska samarbetet. EU har sina positiva sidor men samtidigt sväller EU nu bortom ursprungstanken om den inre marknaden för att främja fred och europeiskt välstånd. EU behöver inte bara bantas rejält, utan även reformeras i grunden för att inte tappa legitimitet hos medborgarna, säger Pia Rundkvist och fortsätter:

– MED anser t.ex. att många av de EU-program som saknar betydelse för den inre marknaden kan avvecklas, vilket på sikt skulle minska Sveriges EU-avgift till en tredjedel av dagens.

– Att Sveriges samtliga borgerliga riksdagspartier röstade igenom EU:s coronafond, det så kallade skuldpaketet, på 150 skattemiljarder så sent som för ett år sedan, talar sitt tydliga språk om behovet av ett borgerligt parti med ryggrad som MED, som inte räds att säga nej till EU.

MED är i grunden positiv till ett mellanstatligt samarbete, men EU utvecklas i snabbt takt till ett allt mer överstatligt organ.

En fungerande inre marknad ligger i Sveriges intresse. Sveriges välstånd bygger på utrikeshandeln och EU är vår viktigaste marknad, både för export och import. Den inre marknaden fungerar ännu inte på alla områden, bland annat måste EU-medborgares möjligheter att arbeta i andra EU-länder förbättras.

Sedan regeringen givit klartecken till den sociala pelaren pekar ännu mer på att EU kommer att bli ett bidragssystem snarare än ett samarbete för frihandel, fred och fri rörlighet. Fler “initiativ” kommer att drabba svenska skattebetalare och försvåra och fördyra för såväl medborgare som företag.

MED ser redan nu vartåt det barkar och anser att Sverige i första hand ska omförhandla avtalet med EU. Går inte det anser MED att svenskarna ska få folkomrösta om EU.

– MED är mycket glada över att Pia Rundkvist nu axlar rollen som talespeson, säger Ilan Sadé. Vi är ett av få svenska partier som har en positiv syn på ett slimmat EU men är emot den nuvarande utvecklingen. Med Pia Rundkvist vid rodret kommer vi få större möjlighet att nå ut och visa svenska väljare att det finns ett frihetligt parti med en nykter syn på EU.

Pia Rundkvist nås på [email protected]

 

 

Medborgerlig Samling (MED) är ett liberalkonservativt parti som arbetar för medborgarnas bästa – en gräsrotsrörelse för ett återupprättat samhällskontrakt och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

MED har sedan valet 2018 representation i tre kommunfullmäktige; Laholm, Höör och Torsås. Genom lokalföreningar och distrikt runt om i landet arbetar MED för en förnyelse av svensk politik. 2022 ställer MED upp i valet till riksdagen samt till 11 regioner och 60 kommuner.

www.www.med.se

Presskontakt

Anna Danieli, Pressansvarig, [email protected], 0761-191244