Skip to main content
Pressmeddelande

Sveriges första anti-identitetspolitiska program och talesperson

By 12 juli 2022No Comments

Medborgerlig Samling (MED) tar nu täten i kampen mot identitetspolitiken genom att lansera ett anti-identitetspolitiskt program. Inget annat parti i Sverige har formerat sig mot denna farsot som sprider sig i de offentliga institutionerna. För att ytterligare inskärpa vikten av denna fråga har MED även utnämnt en särskild talesperson inom området – en anti-identitetspolitisk talesperson.

Anna Danieli, anti-identitetspolitisk talesperson Medborgerlig Samling Fotograf/Källa: Medborgerlig Samling

 

Identitetspolitiken, alltså idén om att vissa grupper, sorterade på identitet såsom kön, hudfärg, sexuell läggning mm, är mer skyddsvärda än andra och ska tilldelas positiva särrättigheter, sprider sig som en löpeld i det offentliga. Den skuldbelägger och skapar fiendskap mellan grupper, samtidigt som den tränger undan meritokrati och likabehandling. Den påtvingar medborgare och offentliganställda ett ideologiskt tankegods som för tankarna till totalitära ideologier.

Det offentliga försvagas av identitetspolitiken och rör sig ifrån en liberal rättsstat. Medborgerlig Samling kan inte stå och se på. Därför har MED som första svenska parti tagit fram ett program som gör upp med identitetspolitiken.

Några förslag ur programmet:

  • Tillsätt en likabehandlingskommission som går igenom lagar, förordningar, myndighetsföreskrifter, regleringsbrev, anslag till projekt, läroplaner, situationen vid högskolor och universitet och så vidare, för att kartlägga identitetspolitikens spridning, och föreslå åtgärder för att mota bort den från statsapparaten.
  • Stödet till identitetspolitiska lobbyorganisationer avskaffas. Skattebetalarna ska inte försörja en ideologiproduktion som splittrar medborgare istället för att ena.
  • Lagen om hets mot folkgrupp avskaffas. Genom rangordningen av olika gruppers skyddsvärdhet motverkar lagen principen om allas likhet inför lagen.
  • Identitetspolitiken skall rensas bort ur offentligt finansierad barnomsorg och skola. Barn ska inte indoktrineras i identitetspolitik.
  •  Institutioner och forskningsprogram som bedriver eller främjar identitetspolitik kvalificerar inte för offentliga anslag. Staten ska inte finansiera uppenbart ovetenskaplig forskning eller akademiskt arbete som syftar till att underminera det meritokratiska samhället.

Utöver detta har MED utsett Anna Danieli till anti-identitetspolitisk talesperson. Anna Danieli är kandidat till Stockholms stad och till riksdagen och har varit aktiv i MED i många år, bland annat som andre vice ordförande och partisekreterare.

– Min främsta uppgift blir att folkbilda om hotet från identitetspolitiken och varför den är så farlig för Sverige. Det är inte första gången Medborgerlig Samling ser en fara som medier och etablerade partier inte uppfattar, och därför negligerar. När de väl upptäcker den kommer den ha hunnit göra stor skada, säger Anna Danieli.

– Förutom att det är direkt illiberalt att använda skattebetalarnas pengar för att hjärntvätta dem och deras barn, är detta en politisk metod som annars återfinns i totalitära stater. Identitetspolitik handlar inte om mångfald. Det handlar om makt. MED vill se en frihetspolitisk motreaktion, säger Anna Danieli, Sveriges första anti-identitetspolitiska talesperson.

Läs programmet genom att klicka här.

 

 

 

 

Medborgerlig Samling (MED) är ett liberalkonservativt parti som arbetar för medborgarnas bästa – en gräsrotsrörelse för ett återupprättat samhällskontrakt och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

MED har sedan valet 2018 representation i tre kommunfullmäktige; Laholm, Höör och Torsås. Genom lokalföreningar och distrikt runt om i landet arbetar MED för en förnyelse av svensk politik. 2022 ställer MED upp i valet till riksdagen samt till 11 regioner och 60 kommuner.

www.www.med.se