Skip to main content
Okategoriserade

Inspirerande kick-off inför valåret 2018

By 28 januari 2018No Comments

Ilan Sadé, MEDs partiordförande, talar vid MEDs kick-off inför valrörelsen.

I lördags samlades Medborgerlig Samling i Stockholm för kick-off inför valåret 2018. Mer än 200 medlemmar från hela landet kom till evenemanget i centrala Stockholm för att ta del av politik och inspireras av såväl partiföreträdare som externa gäster. Hela eventet blev en stor succé och responsen från deltagarna var fantastisk. Nu kör vi med full kraft in i valrörelsen!

Programmet inleddes med att partisekreterare Anna Danieli hälsade alla varmt välkomna till MEDs första valupptakt. Hon gjorde en personlig tillbakablick med start för ett par år sedan då deltagarna vid en sammankomst fick plats vid ett eller ett par bord fram till nu då MED måste boka hela restauranter. MED är en gräsrotsrörelse som lyckats göra ett avtryck utan att ha en enda person anställd.

– Låt oss bli en stark politisk kraft i det här landet som gör skillnad, avslutade Anna Danieli.

Ilan Sadé, MEDs partiordförande, inledde sitt anförande med att konstatera att det är både en ynnest och en utmaning att vara ordförande för ett ungt parti med självständigt tänkande medlemmar med stor integritet. Han liknande MED vid en ek vars blad utgör partiets symbol – ett tåligt och livskraftigt träd som tål sina törnar. Sverige behöver nya politiska partier och MED är det främsta av dem.

Ilan Sadé fortsatte med att presentera huvuddragen i partiets ekonomiska politik vad det gäller statsbudgeten för åren 2019–2022. Reformerna och besparingarna, som baseras på ett omfattande skuggbudgetarbete som genomförts av ett stort antal medlemmar, har utgångspunkt i samhällets kärnuppgifter och att alla som är arbetsföra ska ha ett arbete. MED förordar ett skattesystem där arbete beskattas mindre än idag. Det är viktigt med god folkhälsa, en trygg ålderdom och ett stabilt näringsliv med god återväxt när stora bolag försvinner. Ilan Sadé poängterade att MED vill ha god kvalitet i välfärden men en smalare offentlig sektor. De myndigheter som inte bidrar till samhällets kärnverksamheter bör läggas ned. Han förtydligade också att budgeten baserats på räknesätten plus och minus till skillnad från vissa andra partier som räknar ”h!tan och d!tan” och skapade med det omedelbart en sociala medie-succé.

Därefter presenterade delar av ledningen för Riks18 kampanjorganisation planerna för det praktiska kampanj- och marknadsföringsarbetet. Jesper Rutherhill, kampanjgeneral, berättade om hur de arbetar ideellt i organisationen och betonade att alla insatser är viktiga för att öka kännedomen om MED. Alla kan bidra på något sätt genom att till exempel dela ut flygblad och distribuera valsedlar till vallokaler, värva medlemmar eller genom någon annan specifik kompetens. Pia Rundkvist, en av de ansvariga för marknadsföring, presenterade hur MED kan nå ut genom sina medlemmar, tidsplan för marknadsföringsaktiviteterna fram till valet samt vilket material som finns att tillgå. Lena Malmberg, sammankallande för finansieringsgruppen, berättade om arbetet med finansiering och vikten av att hitta finansiärer.

Mattias Johansson är en så kallad superentreprenör som sökt sig till MED. Han redogjorde för de etablerade partiernas reklambudgetar och varifrån deras pengar härstammar i form av offentligt stöd, lotterier, medlemsavgifter etc. och jämförde med Medborgerlig Samling som förutom medlemsavgifter uteslutande är beroende av privata bidrag. Han presenterade därefter en finansieringslösning som inom kort kommer att presenteras officiellt och som kommer att öka MEDs marknadsföringsbudget avsevärt.

Mikael Kahlin från Laholm, Per Lindström, Skaraborg och Daniel Claesson, Stockholm, samtliga med partipolitisk erfarenhet från andra partier, delade med sig av sina erfarenheter av att bedriva lokal- och regionalpolitiska valrörelser och hur man på ett bra sätt kan nå ut till väljarna.

Efter en kort paus var det dags för den första gästen: Katerina Janouch, författare och opinionsbildare, talade under temat Yttrandefrihet 2018 om vikten av att stå upp för yttrandefriheten som idag hotas av lagförslag och lobbyverksamhet. Många är rädda för att säga vad de tycker. Enligt Katerina Janouch är hotet mot yttrandefriheten den allra viktigaste frågan. Att vi har kris idag beror till stor del på att vi inte haft en fri debatt i Sverige.

Nästa programpunkt var politisk talekonst. Staffan Gunnarson, MEDs talesperson i EU- och migrationsfrågor, berättade om retorikens grunder och historia samt vikten av att balansera mellan förnuft och känsla.

Josefin Utas, MEDs talesperson i demokrati- och jämställdhetsfrågor, reflekterade kring vad som skapar långsiktigt förtroende.

Josefin Utas, talesperson för demokrati och jämställdhet, fortsatte med att reflektera kring sin erfarenhet av vad som skapar långsiktigt förtroende. Politik är ett maratonlopp och det räcker inte med ett bra sakpolitiskt program för att nå ut. Väljarna måste också få förtroende för vilka vi är som personer.

Den andra externa talaren, Rasmus Dahlstedt, skådespelare och författare, var inbjuden för att prata om hur man hanterar publik och kritiker. Han ansåg att patos, förmågan att väcka känslor, är underutnyttjat och det finaste som vi har.

Bassam Al-Baghdady, som nyligen lämnat Liberalerna, jämförde sedan svensk politik av idag med ett pendeltåg som går fram och tillbaka men inte kommer ända fram. Han jobbar som integrationscoach och har startat ett centrum för sekulär bildning. Bassam Al-Baghdady beskrev att Sverige har en stark sekulär tradition men en ganska svag sekulär stat. Han bestämde sig 2015 för att starta verksamheten med sekulärfika för att bli den förändring som han själv ville se i samhället.

Presentation av de talespersoner som var på plats vid MEDs kick-off i Stockholm.

Därefter avslutades programmet med en presentation av de närvarande talespersonerna och en peppande reflektion av Fredrik Clementz, ordförande för distrikt MED Stockholm.

Deltagarna fortsatte sedan under mingel för att knyta nya kontakter, diskutera politik och utbyta erfarenheter.

Det genomgående intrycket av eftermiddagen var att det varit mycket inspirerande och att MED har en viktig roll att fylla i svensk politik. Hela eventet blev väldigt lyckat och det gav alla närvarande den energi som behövs i den kommande valrörelsen. Nu kör vi!