Skip to main content
Okategoriserade

Lägg om Sveriges asylsystem skriver Borgerlig Framtid på SvD Debatt

Idag skriver företrädare för Borgerlig Framtid på SvD Debatt om att det nuvarande asylsystemet måste läggas om.

De senaste årens migrationsflöden till Sverige orsakar nu omfattande påfrestningar på samhällsapparaten, vilket märks inom bland annat bostadsförsörjning, vård, skola och omsorg. Detta är inte hållbart. För att undvika fler kostsamma och panikartade nödlösningar, och för att Sverige ska kunna komma på rätt väg igen, måste det snarast möjligt ske grundläggande förändringar.

Borgerlig Framtid har gått igenom befintliga regelverk hos FN och EU och funnit att Sverige kan ändra sitt asylsystem utan att bryta mot dessa. Som påpekas i debattartikeln har Österrike redan infört begränsningar avseende antalet mottagna asylansökningar, vilket har godkänts av jurister vid EUs ministerråd. Stöd för Sverige att i sin nuvarande belägenhet neka uppehållstillstånd finns i Common European Asylum System, direktiv 2011/95/EU, artikel 24.

Utifrån detta menar Borgerlig Framtid att Sverige bör förändra nuvarande asylpolitik till ett system där:

  1. endast ett förutbestämt antal asylansökningar per år kommer tas emot och endast ett förutbestämt antal uppehållstillstånd per år kommer beviljas
  2. antalet asylansökningar och uppehållstillstånd enligt punkt 1 ovan under överskådlig framtid sätts mycket lågt.

Här kan läsas mer om Borgerlig Framtids migrationspolitik.