Skip to main content
Okategoriserade

Beslut angående Borgerlig Framtids styrelsesammansättning

By 6 september 2016No Comments

Partistyrelsen för Borgerlig Framtid har vid styrelsemötet måndagen den 5 september beslutat om uteslutning av ledamot ur partistyrelsen i enlighet med partistadgarna § 10.5. En enhällig partistyrelse beslöt att utesluta ordförande Anders Königsson, som därmed lämnar styrelsen med omedelbar verkan.

Enligt partistyrelsen har Anders Königsson återkommande motsatt sig styrelsens majoritetsbeslut och motverkat styrelsens arbete på ett sätt som är skadligt för partiet. Han har frångått stadgarna, god föreningssed och verkat på ett odemokratiskt sätt, vilket är oacceptabelt i ett parti som Borgerlig Framtid där just dessa frågor är en viktig grundbult.

Fram till den extra partistämman den 15 oktober då en ny partistyrelse väljs kommer vice ordförande Bo Hansson att inträda som tf ordförande. Anders Königssons medlemskap i partiet påverkas inte av beslutet.

Frågor från media besvaras av Bo Hansson, tf ordförande 070-94 92 758 och Josefin Utas, partistyrelseledamot 073-33 89 424.