Skip to main content
Pressmeddelande

Många ingenjörer kandiderar i Medborgerlig Samling

Politiskt aktiva ingenjörer tillhör inte vanligheten, trots att de utgör en stor yrkesgrupp i landet. Men i det nya partiet Medborgerlig Samling (MED) har de fått utrymme. På partiets riksdagslista står hela åtta ingenjörer.

Det nya partiet Medborgerlig Samling (MED) kandiderar till riksdagen i valet 2018 med en nationell lista.

Ingenjörer ser ut att ha funnit en särskilt god plats hos MED. På riksdagslistan återfinns hela åtta ingenjörer, varav tre forskarutbildade; två teknologie doktorer och en licentiat. Det innebär att mer än var tionde person på listan (13 procent) är ingenjör. Josefin Utas, teknisk doktor i kemi, står på plats två på listan och är även partiets demokratipolitiska talesperson.

– Ingenjörer är analytiska problemlösare och bygger på det som visat sig fungera. När dagens politiker vägrar att ens erkänna hur verkligheten ser ut, då blir det oerhört provocerande. Att ingenjörerna tilltalas av just MED är inte konstigt. Vi fokuserar på innehållet i politiken och vill att beslut ska vara sakligt och faktamässigt underbyggda, säger Josefin Utas.

På Medborgerlig Samlings lista finns personer med en gedigen förankring i yrkeslivet på många olika områden. Partiet vill lyfta fram att kandidaterna är politiker med yrken – och inte yrkespolitiker – för att visa att politiken ska drivas av vanliga människor med förankring i verkligheten.

– Politiken i Sverige styrs idag av personer som gick med i ett ungdomsförbund i 15-årsåldern. Politiska broilers som varken vet hur arbetslivet eller samhället fungerar. MED är motsatsen, vi fångar upp människor som har erfarenheter och vill ta ansvar. Allt fler inser att förändring kräver eget engagemang och det erbjuder MED, säger Josefin Utas.

 

Följande ingenjörer står på riksdagslistan: 

Nr 2: Josefin Utas, Teknologie doktor, Sollentuna, Stockholms län

Nr 21: Erik Lidström, Teknologie doktor, Östergötland

Nr 24: Jan Röman, Teknologie licentiat, Västmanland

Nr 25: Leif Svensson, Civilingenjör, Västra Götaland

Nr 27: Ingela Hjalmarsson, Civilingenjör, Stockholms län

Nr 32: Robin Ristander, Patentingenjör, Göteborg

Nr 42: Tobias Ekelin, Civilingenjör, Stockholms län

Nr 45: Martin Elmberg, Civilingenjör, Stockholms län