Skip to main content
Pressmeddelande

MED lanserar åtgärdsprogram mot det eskalerande våldet

By 29 augusti 2019No Comments

De senaste dagarna har präglats av brutala mord i Malmö och Vällingby. På andra orter rapporteras om sprängdåd, överfall och minskad trygghet. Idag presenterar Medborgerlig
Samling ett omfattande åtgärdsprogram för att stävja det eskalerande våldet. Det liberalkonservativa partiet Medborgerlig Samling (MED) har utvecklat detaljerade politiska
program för bland annat rättspolitik, skola, migration och integration. Programmen har utarbetats av yrkespersoner såsom poliser, åklagare och statliga tjänstemän, och är därför väl förankrade i den verklighet som råder i Sverige idag.

Statens ansvar är främst att skydda sina medborgare, att vara hård mot de hårda. Allt annat är anarki och den starkes rätt, säger Fredrik Sander, vice partiordförande (MED).

Följande punkter ingår i MEDs åtgärdsprogram för att minska våldet i samhället:

 • Nolltolerans för hot och våld i skolan
 • Avskilj elever som hotar och utövar våld
 • Se till att det blir studiero och lyft fram positivt beteende
 • Upprätta en gränskontroll värd namnet
 • Släpp inte in terrorister och kriminella eller individer vars identitet inte är känd
 • Inför asylstopp under mandatperioden och fastställ små kvoter för asylmottagandet på längre sikt
 • De som får avslag ska lämna landet
 • Utländska kriminella ska utvisas i stort sett utan undantag
 • Utländska kriminella ska i högre utsträckning avtjäna straffet i hemlandet
 • Avskaffa straff- och ungdomsrabatt
 • Sänk straffmyndighetsåldern
 • Upphör med slentrianmässig förtidsfrigivning
 • Utveckla polisens metoder och arbetssätt
 • Uppdra åt polisen att börja arbeta enligt ”broken window”-metoden
 • ​Tillför snabbt särskilt utbildade ordningsvakter med vissa polisiära befogenheter.

Det är dags att göra någonting mer och större än att gå runt och knyta näven i fickan och ge gamla, etablerade partier nytt förtroende, säger partiledare Ilan Sadé (MED).

Ytterligare detaljer redovisas i MEDs rättspolitiska program