Skip to main content
Pressmeddelande

MED lanserar social- och arbetsmarknadspolitiskt program

By 24 februari 2022No Comments

Lennart Göranson, arbetsmarknadspolitisk talesperson Medborgerlig Samling och Monika Hellsing, partisekreterare Medborgerlig Samling Fotograf/Källa: Medborgerlig Samling

Idag lanserar Medborgerlig Samling (MED) ett nytt social- och arbetsmarknadspolitiskt program. Programmet innehåller skarpa förslag på stora förändringar av både arbetsmarknaden och välfärdssystemet. Målet med programmet är ett bättre Sverige som erbjuder både frihet och trygghet för sina medborgare.

Att individen har ett grundläggande ansvar för den egna försörjningen är enligt MED en grundbult i ett välfungerande samhälle. Samtidigt är det en av statens kärnuppgifter att ta ansvar för dem som av olika skäl, tillfälligt eller permanent, är helt eller delvis förhindrade att klara sin egen försörjning. Detta synsätt reflekteras tydligt i det nya programmet, som lägger stor vikt vid ökad egenförsörjning och ett socialt skyddsnät som är enkelt, begripligt och mer överblickbart än idag.

–  När det gäller arbetsmarknadspolitiken vill vi bland annat öka incitamenten att ta enkla jobb, öka utbudet generellt på arbetsmarknaden och minska administrationen och kostnaderna för företagare. Visionen med vårt program är att alla vuxna medborgare som kan arbeta försörjer sig själva och sina barn utan bidrag från stat eller kommun, säger Lennart Göranson, marknadspolitisk talesperson för Medborgerlig Samling.

MED anser att dagens välfärdssystem är avancerat, krångligt och ineffektivt. Sverige är i dag ett högskattesamhälle där tillväxt och jobbskapande motverkas. Dessutom slösas skattemedel bort och medborgares välmående och grundtrygghet garanteras inte längre. Målet med MEDs nya program är att återupprätta det svenska samhällskontraktet där människor vill göra rätt för sig och där stödet från det allmänna är till för att överbrygga tillfälliga svårigheter. Det säger Monika Råberg Hellsing, partisekreterare och ledamot i partistyrelsen för Medborgerlig Samling.

–  I Medborgerlig Samlings Sverige har alla medborgare tillgång till ett socialt skyddsnät. Vi har ett särskilt ansvar att ta hand om de som är sjuka eller funktionsnedsatta och saknar, eller har nedsatt, arbetsförmåga. Och vid tillfällig arbetslöshet ska man självklart inte behöva gå från hus och hem. Vi vill därför ha en allmän arbetslöshetsförsäkring. Dagens välfärdssystem är svårt att överblicka och man kan ofta stapla bidrag på bidrag så att det inte lönar sig att ta ett lågbetalt jobb. Medel från det allmänna ska komma de mest behövande till gagn, och inte tjäna som livslång försörjning åt fullt arbetsföra människor, säger Monika Råberg Hellsing.

Tre viktiga förslag i Medborgerlig Samlings social- och arbetsmarknadspolitiska program:

    • Ersätt a-kassan med en allmän arbetslöshetsförsäkring
    • Ge alla medborgare tillgång till ett socialt skyddsnät som är enkelt, begripligt och överblickbart
    • Inför biometrisk kontroll vid uttag från välfärdssystem för att motverka felaktigt och kriminellt utnyttjande av skattemedel