Skip to main content
Pressmeddelande

MED vill dra in biståndet till Palestina omedelbart

By 19 oktober 2023november 4th, 2023No Comments

De senaste dygnen har fyllts av fasansfulla bilder från Hamas terrorattack mot Israel. Den palestinska myndigheten vägrar ta avstånd från terrorn, vilket innebär att de ger sitt stöd åt Hamas. Medborgerlig Samling kräver nu att allt bistånd till Palestina dras in med omedelbar verkan, samt att Sverige skickar hem Palestinas ambassadör.

2022 gav Sverige via SIDA cirka 427 miljoner kronor i bistånd till Palestina. Debattörer på vänsterkanten menar att biståndet är oproblematiskt eftersom pengarna är öronmärkta till exempelvis humanitärt stöd, mänskliga rättigheter och demokrati. Den som tänker ett steg längre inser att det inte finns några vattentäta skott mellan olika verksamheter och budgetposter.

– Det är oacceptabelt att svenska skattemedel ska bekosta bistånd till stater som inte gjort upp med terrorism och hot mot andra länders säkerhet. Sverige ska stå upp för suveräna staters säkerhet och i detta finns inget utrymme för naivt allokerande av bistånd till områden som inhyser terrorceller. Vi kräver också att Sverige skickar hem Palestinas ambassadör för att understryka hur allvarligt detta är, säger Daniel Sonesson, partiledare för Medborgerlig Samling.

Flera av de svenska politiska partierna har haft svårt att markera mot terrorgruppen Hamas och den palestinska myndighetens förhållingssätt till Hamas terrorhandlingar. Som exempel sitter den socialdemokratiske riksdagsledamoten Jamal El-Haj kvar trots att han deltog i en kritiserad Palestina-konferens i Malmö i maj 2023.

– Det är på tiden att Sverige fullt ut tar sig an en ansvarsfull, långsiktig och hållbar utrikespolitik. I detta behöver det ingå att ta ställning för den värld och de värden som Sverige vill se växa och ta plats. Hamas och dess aktioner, samt de hyllningar dess terrorverksamhet får, ska inte förtjäna något annat än totalt avståndstagande nu och framåt. Vi i Medborgerlig Samling finner det oacceptabelt att ens överväga att skicka bistånd som kan stödja dessa aktörer – direkt eller indirekt. Det är brådskande att gå igenom användandet av svenska skattemedel i allmänhet och biståndet i synnerhet, säger Daniel Sonesson avslutningsvis.

Medborgerlig Samling (MED) är ett liberalkonservativt parti som arbetar för medborgarnas bästa – en gräsrotsrörelse för ett återupprättat samhällskontrakt och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

MED har sedan valet 2022 representation i fem kommunfullmäktige; Laholm, Höör, Karlshamn, Järfälla och Österåker. Genom lokalföreningar och distrikt runt om i landet arbetar MED för en förnyelse av svensk politik.

www.www.med.se

Presskontakt

Anna Danieli, Pressansvarig, [email protected], 0761-19124