Skip to main content
Okategoriserade

Medborgerlig Samling har antagit ett nytt skolpolitiskt program

By 29 augusti 2017No Comments

Medborgerlig Samling har antagit ett nytt skolpolitiskt program med förslag till ett flertal genomgripande reformer för att komma till rätta med den negativa utvecklingen inom den svenska skolan.

Det nya skolpolitiska programmet baseras på en ordentlig historisk analys eftersom förståelse för var och hur misstag begåtts bakåt i tiden är avgörande för att utföra ett reformarbete framåt.

Bland förslagen märks följande:

  • uppdelning av dagens högstadium i två linjer – en reallinje med större fokus på praktiska ämnen och en klassisk linje med mer betoning på teoretiska discipliner – för att bemöta det faktum att elever är olika och har olika fallenhet respektive intressen.
  • reformering av lärarutbildningen med ökat fokus på ämneskunskaper och klassrumspraktik.
  • införande av betyg från årskurs 1. Betygen är viktiga för att ge återkoppling till eleverna vad det gäller deras prestationer. De utgör också ett viktigt instrument för att fånga upp de elever som riskerar att missa målen. Dessa har således större möjlighet att få särskilt stöd. Tidiga insatser är viktigt för att elever inte ska halka efter i skolgången.

På MED-bloggen, Medborgerlig Samlings sajt för fri debatt, kan du läsa MEDs partiordförande Ilan Sadés kommentar till det nya skolpolitiska programmet (här). Du kan även ta del av programmet i sin helhet här (PDF som öppnas i ett nytt fönster).