Skip to main content
Okategoriserade

Medborgerlig Samlings uttalande om regeringens förslag till flygskatt

By 30 augusti 2017No Comments

Christoffer Lernö,  miljöpolitisk talesperson för MED, och Fredrik Lidby, MEDs talesperson för infrastrukturfrågor, uttalar sig om regeringens förslag till flygskatt. 

”Medborgerlig Samling är ett blågrönt parti. Det innebär att vi prioriterar miljö och hållbarhetsfrågor. För oss är skatter på utsläpp ett naturligt verktyg för en hållbar framtid.

MED ser principiellt positivt på en klimatskatt men tyvärr är den föreslagna flygskatten inte alls en sådan. För att vara en miljöskatt måste kostnaden stå i relation till utsläppen.

Man skall lägga skatt på utsläpp, inte på resor i sig. Det vore fullständigt kontraproduktivt om ett framtida klimatneutralt flyg skulle behöva betala lika mycket “klimatskatt” som dagens flygtrafik.

Dessutom behövs framförallt åtgärder på internationell nivå. Om Sverige vill “visa vägen” internationellt krävs förslag som har någon tanke bakom sig.

I nuvarande utformning är flygskatten inget annat än en gröntvättad skattehöjning som riskerar att minska investeringar i flygets miljöarbete, där framförallt glesbygden kommer i kläm.

Gör om, gör rätt.”

 

Christoffer Lernö, miljöpolitisk talesperson, Medborgerlig Samling
Fredrik Lidby, talesperson infrastrukturfrågor, Medborgerlig Samling