Skip to main content
Okategoriserade

Medborgerlig Samling har en ny riksstyrelse

Under den andra dagen på årets stämma i Göteborg valdes en ny riksstyrelse för partiet.

Vid samma tidpunkt beslutade stämman att öka antalet ledamöter i styrelsen. Den nya större styrelsen har både nya och gamla ansikten. Ilan Sadé och Bo Hansson återkommer i sina roller som partiordförande respektive förste vice ordförande. De får sällskap i presidiet av Anna Danieli från Stockholmsdistriktet som blir ny andre vice ordförande. Tidigare andre vice ordföranden Josefin Utas blir kvar i styrelsen, nu enbart som ledamot.

Staffan Gunnarson och Henrik Jonsson är kvar som ledamöter. De före detta suppleanterna Christoffer Lernö och Åsa Tallroth är numera ordinarie ledamöter. Helt nya som ledamöter i styrelsen är Anna Jung, Fredrik Lidby, Lennart Göranson, Monika Råberg Hellsing och Kai Rämö.

Till suppleanter valdes Karl Haargaard, Åsa Jansson, Erik Kärnekull och Pia Rundkvist.

Den nya styrelsen har beslutat att bilda ett verkställande utskott som består av Ilan Sadé, Bo Hansson, Anna Danieli, Henrik Jonsson och Kai Rämö.

Partiets riksstyrelse

Ståendes från vänster: Fredrik Lidby, Anna Danieli, Monika Råberg Hellsing, Bo Hansson, Kai Rämö, Pia Rundkvist, Karl Haargaard, Christoffer Lernö och Henrik Jonsson. Sittandes från vänster: Staffan Gunnarson, Ilan Sadé, Josefin Utas och Anna Jung. Saknas på bild: Åsa Tallroth, Åsa Jansson, Lennart Göranson och Erik Kärnekull.