Skip to main content
Okategoriserade

Medborgerlig Samling JO-anmäler Svenska Institutet för åsiktsregistrering

Medborgerlig Samling (MED) har idag anmält myndigheten Svenska Institutet till Justitieombudsmannen (JO), med begäran om utredning huruvida Svenska Institutet genom registerföring av svenska och internationella twitterkonton strider mot förbudet mot politisk åsiktsregistrering i Regeringsformens 2kap. 3 §.

Registret utgörs av en lista på mer än 12 000 twitterkonton som har blockerats med hänvisning till att dessa beskrivs ha ”ägnat sig åt drev, hot, hat och hets mot migranter, kvinnor och HBTQ-personer”. ”Dessa konton har ofta högerextrem och/eller nynazistisk inriktning och hetsar även till våld”. Medborgerlig Samlings twitterkonto var ett av de konton som fanns på listan.

Medborgerlig Samling finner det synnerligen obehagligt att felaktigt ha blivit anklagade för att bedriva sådan verksamhet samt ha blivit offentligt registrerad för detta. Medborgerlig Samling är ett ungt liberalkonservativt parti, med fokus på demokratiska frågor såsom yttrande- och åsiktsfrihet och är en stark motståndare till yttrandebegränsning och åsiktsinskränkningar.

  • Att enskilda privata personer och företag genomför blockeringar på sociala medier kan emellanåt berättigas. Men att en statlig myndighet upprättar ett register baserat på politisk åsikt är fullkomligt oacceptabelt, säger Bo Hansson, vice ordförande i Medborgerlig Samling.

Medborgerlig Samling anser att det lämpligaste vore att avveckla Svenska Institutet. Dess årliga kostnader på närmare 500 Mkr kan komma till betydligt bättre användning inom andra, viktigare statliga verksamheter.