Skip to main content
Pressmeddelande

Medborgerlig Samling har utsett ett kärnkraftsproffs till energipolitisk talesperson

Christian Lundqvist har tackat ja till att bli MEDs nya energipolitiske talesperson och med 27 års erfarenhet av kärnkraftsbranschen är det ett välkommet tillskott till partiet.

Christian Lundqvist bor i Kungsbacka, men jobbar just nu i Polen med att bygga ny kärnkraft. Han har arbetat med kärnkraft i 27 år, först på Ringhals men nu som konsult i eget företag. Christian är specialist inom livstidsförlängning och förvaltning av kärnkraftverk. Förutom att bygga ny kärnkraft i Polen har han fortfarande uppdrag för svenska kärnkraftsflottan och ska även ut på ett uppdrag för FN:s atomorgan IAEA senare i vår.

– Sverige står inför en utmaning inte många förstår, där prognoserna pekat på en tripplad energiförbrukning samtidigt som alla idag producerande enheter inklusive kraftvärme, vindparker, vattenkraft samt kärnkraftverk nu når sin beräknade livslängd och kommer att behöva göra stora renoveringar eller bytas ut. En perfekt storm som vi i Sverige skapat själva, säger Christian Lundqvist.

– Energi är säkerhetspolitik och Sverige behöver säkra sin energiförsörjning på egen hand. Jag är bekymrad över Sveriges saktfärdighet, många stora kärnkraftsnationer är före oss. Vi står inte ens i tillverkningskön. Vi står i ett vägskäl – antingen gör vi en kraftfull inhemsk industrisatsning eller så kommer vi få se jobben flytta utomlands, fortsätter Christian Lundqvist.

– Det jag vill tillföra debatten är en mer framåtblickande vision. Regeringens tillsättande av kärnkraftssamordnare är bra, men utifrån mitt internationella perspektiv är Sverige långt bakom flera andra stora länder så något extraordinärt a la 60-80 tal behöver göras och den opinionen vill jag vara med att driva, avslutar Christian.

– Energipolitiken kommer från hjärtat i MEDs värderingar. Vi var där först av alla och varnade svenska folket för avvecklingen av kärnkraft och dess enorma konsekvenser på elmarknaden. Det Moderaterna förstod fem över tolv demonstrerade vi för redan 2016. Därför är energipolitiken viktig för MED och jag kunde inte vara gladare att vi får en sådan kompetent, erfaren och kunnig talesperson som Christian i området. Med hans gedigna erfarenhet inom kärnkraft kommer vi ta energipolitiken till nya nivåer. MED, alltid i svenska medborgares tjänst, säger Daniel Sonesson, partiledare för Medborgerlig Samling.


Medborgerlig Samling (MED) är ett liberalkonservativt parti som arbetar för medborgarnas bästa – en gräsrotsrörelse för ett återupprättat samhällskontrakt och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

MED har sedan valet 2022 representation i fem kommunfullmäktige; Laholm, Höör, Karlshamn, Järfälla och Österåker. Genom lokalföreningar och distrikt runt om i landet arbetar MED för en förnyelse av svensk politik.