Skip to main content
Pressmeddelande

Carl Svensson ansluter sig till Medborgerlig Samling – ska stoppa skatteslöseriet i Sunne kommun

Carl Svensson, kommunfullmäktigeledamot i Sunne, går med i Medborgerlig Samling efter att han har hoppat av Sverigedemokraterna.

Carl berättar själv varför han valt att hoppa av SD och ta ett tydligt steg till höger.
– I många frågor är Sverigedemokraterna vänsterkonservativa och enligt undersökningar skulle var femte SD-väljare och var femte KD-väljare rösta på Medborgerlig Samling som ett alternativ. Medborgerlig Samling är även det mest frihetliga partiet för medborgarna idag, så jag vill vara ett alternativ för de liberalkonservativa väljarna. En viktig fråga som Medborgerlig Samling driver är att prioritera kärnverksamheten och stoppa skatteslöseriet. Jämfört med liknande kommuner har Sunne kommun stora överkostnader och kärnverksamheten riskerar att bli lidande. Jag kommer rösta mot alla förslag som inte prioriterar kommunens kärnverksamhet eller andra ogenomtänkta förslag som slösar med kommunens skattemedel. 

Carl är den första, och än så länge den enda medlemmen i Medborgerlig Samling i Sunne. Det finns dock redan planer på att värva fler och starta upp en lokalförening.

– Jag ska arbeta för att starta upp en verksamhet i Sunne och ställa upp i kommunvalet 2026. Jag kommer i det korta perspektivet framöver använda min tid för att rekrytera nya medlemmar i samband med EU-valet. Det är ett bra tillfälle att träffa väljare och rekrytera medlemmar. Partiets styrka är dess medlemmar, och tillsammans kan vi skapa förändring till det bättre för kommunens invånare.

MED har ambitioner om att starta upp på fler orter i Värmland. Med sitt fokus på att stoppa skatteslöseriet finns det goda möjligheter att komma in i fler av länets kommuner och driva fram en klokare användning av medborgarnas pengar.

Medborgerlig Samling utökar nu sina mandat i kommunfullmäktige runt om i landet och allt fler besvikna borgerliga väljare ansluter sig till Medborgerlig Samling. Partiledaren Daniel Sonesson har en teori om varför.

– I takt med att Sverigedemokraterna gör allt större anspråk på arbetarrörelsen, är behovet av en frihetligt borgerlig höger stor. De forna allianspartierna driver inte längre de klassiskt borgerliga frågor de en gång drev, utan accepterar i allt högre utsträckning den kollektiva vänsterns samhällssyn. Jag välkomnar Carl och alla borgerliga Sunnebor till Medborgerlig Samling. Med den här starten kommer MED definitivt att bli en kraft att räkna med i Sunne!

Kontakt:
Carl Svensson, ledamot Sunne kommunfullmäktige (MED)
[email protected] telefon 072-540 38 00


Medborgerlig Samling (MED) är ett liberalkonservativt parti som arbetar för medborgarnas bästa – en gräsrotsrörelse för ett återupprättat samhällskontrakt och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

MED har sedan valet 2022 representation i fem kommunfullmäktige; Laholm, Höör, Karlshamn, Järfälla och Österåker. Genom lokalföreningar och distrikt runt om i landet arbetar MED för en förnyelse av svensk politik.