Skip to main content
Pressmeddelande

Medborgerlig Samling kräver åtgärder mot självservering av statliga bidrag till trossamfund

By 3 april 2024No Comments

Medborgerlig Samlings granskningsgrupp avslöjar idag mycket allvarliga missförhållanden hos Myndigheten för Stöd till Trossamfund (SST). Avslöjandet belyser ett system där trossamfunden själva ansvarar för fördelning och uppföljning av statliga bidrag, vilket underminerar ansvar och transparens i hanteringen av skattebetalarnas pengar.

– Systemet med trossamfund som serverar sig själva bidrag är ett direkt resultat av tidigare regeringars misslyckanden. Både moderata och socialdemokratiska regeringar har genom en kombination av aktivt beslutsfattande och passivitet, skapat och upprätthållit ett bidragsfördelningssystem som är ruttet till kärnan, säger Daniel Sonesson, partiledare för Medborgerlig Samling.

SST, som årligen fördelar cirka 100 miljoner kronor till olika trossamfund, avslöjas som en myndighet utan egentlig myndighetsutövning. Hela beslutsprocessen har delegerats till bidragsmottagarna själva. 

– Det är en praktskandal att tidigare regeringar skapat ett system där trossamfunden beviljar bidrag till sig själva utan extern kontroll eller granskning. Det skapar en grogrund för ansvarslöshet, korruption och missbruk av offentliga medel som ytterst undergräver allmänhetens förtroende för våra myndigheter, fortsätter Sonesson.

Nya demokrativillkor kommer enligt MED inte att lösa alla problem med SST:s bidragsgivning.MED kräver därför att Tidöregeringen drar i bromsen och skyndsamt ser över bidragsfördelningssystemet och SST:s verksamhet. De pekar på det kritiska i att lagar och förordningar som styr bidragsgivningen måste förhindra istället för att bidra till oegentligheter. Annars riskerar allmänhetens förtroende för våra myndigheter raseras. MED kräver också att den av regeringen föreslagna sammanslagningen av SST med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor pausas till dess att de grundläggande systemfel i bidragsgivningen som nu framkommit rättats till. Risken är, menar partiet, annars att oegentligheterna består eller till och med förvärras. 

– Det är hög tid att sätta stopp för bidragsfusk och oegentligheter. Samtliga regeringar under 2000-talet måste hållas ansvariga för att ha skapat och bibehållit ett dysfunktionellt system som inte bara misslyckas med att tjäna sitt syfte utan också försummar skattebetalarnas pengar. Vi i Medborgerlig Samling är beredda att ta itu med dysfunktionella myndigheter och återinföra en ansvarsfull hantering av statliga medel, avslutar Sonesson.

Läs avslöjandet här. https://www.med.se/var-politik/granskningsgruppen/#grav5
För pressfrågor kontakta Fredrik Wilkens, 070-428 21 54


Medborgerlig Samling (MED) är ett liberalkonservativt parti som arbetar för medborgarnas bästa – en gräsrotsrörelse för ett återupprättat samhällskontrakt och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

MED har sedan valet 2022 representation i fem kommunfullmäktige; Laholm, Höör, Karlshamn, Järfälla och Österåker. Genom lokalföreningar och distrikt runt om i landet arbetar MED för en förnyelse av svensk politik.

Presskontakt

Mikael Flink, Pressansvarig, [email protected], 0707-701221