Skip to main content
Pressmeddelande

Medborgerlig Samling lanserar sitt kulturpolitiska program

By 15 december 2021No Comments

Ilan Sadé, partiordförande för Medborgerlig Samling och Lena Malmberg, demokratipolitisk talesperson för Medborgerlig Samling Fotograf/Källa: Medborgerlig Samling

Medborgerlig Samling utvecklar kontinuerligt sin politik på allt fler områden och nu lanserar partiet sitt kulturpolitiska program. Partiet tar ett helt nytt grepp om denna sektor, som så långt som möjligt bör stå fri från offentlig finansiering och inblandning från politiken.

Språkvård, bevarande av kulturminnen och förvaltning av gemensamma institutioner som bibliotek, muséer och nationalscener står i fokus. Public Service ska enligt programmet läggas ned i sin nuvarande form, och allt skattefinansierat mediastöd avskaffas. Kulturlivet i övrigt bör blomstra av egen kraft, där dess obundna och nyskapande potential till fullo tas till vara. Uppdragsgivarna ska primärt vara publiken, inte politiker eller myndigheter.

– Med utgångspunkt i vår syn på frihet, bildning och en uttalat liberalkonservativ grundideologi avser vi att prioritera de gemensamma angelägenheter, som är avgörande för samhällets sammanhållning. Ett lands kultur är någonting annat och betydligt mer än politik och stat. Statens ansvar bör vara svenska språket och kulturarvsbevarande, medan allt utanför detta kärnområde bör återföras till det fria, oberoende civilsamhället. Språket är nyckeln till en kulturs alla aspekter, från traditioner och skolundervisning till offentlig debatt och lagstiftning. Därför är det av yttersta vikt för ett samhälle att hålla sig med offentliga institutioner för språkvård, säger Ilan Sadé, partiordförande för Medborgerlig Samling.

Mångfald inom konst, musik, litteratur och teater ska försvaras. För detta utgör inte staten någon garanti, utan den skapar oundvikligen likriktning, när utövare söker medel från och anpassar sig till instanser som domineras av en politiserad samsyn på vad som är god eller värdefull kultur. En av den fria kulturens och mediernas viktigaste roller är att vara kritiska och oberoende av rådande maktförhållanden, något som starkt motverkas om verksamheter måste underkasta sig samma maktintressen.

– Medborgerlig Samling avser att verka för en avveckling av SR, SVT och UR. Public Service har spelat ut sin roll i dagens samhälle och mediemarknad. Detta gäller särskilt hos yngre generationer. Många tar aldrig ens del av dess utbud. Journalistiken ska heller aldrig kunna misstänkas för att sitta i statsmaktens knä, vilket man tyvärr alltför ofta upplever genom en oförblommerad agendasättning på redaktionerna. Statsmediernas uppdrag att bära sin verksamhet med saklighet och opartiskhet, uppfylls helt enkelt inte och de gör sig därmed själva en otjänst som bara kan rättas till genom avveckling. Det sitter alltför fast i väggarna för att kunna åtgärdas på annat sätt, menar Lena Malmberg, demokratipolitisk talesperson för Medborgerlig Samling.

 

Medborgerlig Samling (MED) är ett liberalkonservativt parti som arbetar för medborgarnas bästa – en gräsrotsrörelse för ett återupprättat samhällskontrakt och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

MED har sedan valet 2018 representation i tre kommunfullmäktige; Laholm, Höör och Torsås. Genom lokalföreningar och distrikt runt om i landet arbetar MED för en förnyelse av svensk politik.

www.medborgerligsamling.se