Skip to main content
Okategoriserade

Medborgerlig Samling presenterar demokratipolitiskt program

By 26 september 2017No Comments

Medborgerlig Samling har presenterat sitt demokratipolitiska program med förslag till reformer som syftar till att etablera ett styre som präglas av folklig förankring, personligt ansvar och respekt för lag och rätt.

Reformerna kan delas in i tre områden:

  • ändringar av det politiska systemet
  • ändringar av den offentliga förvaltningen
  • ändringar av stöden till ideella föreningar och media

När det gäller det politiska systemet – de konstitutionella frågorna – vill MED bland annat minska riksdagens storlek, införa direktval av borgmästare i kommunerna och kraftigt minska stora delar av den kommunala politiska byråkratin.

Bland reformförslagen riktade mot den offentliga förvaltningen märks införande av en fristående kommunrevision, en avsevärd reducering av antalet myndigheter samt återinförande av ett verkligt tjänstemannaansvar.

Vidare vill MED avsevärt minska bidragen till frivilligsektorn mot införande av utökade möjligheter till skatteavdrag vid privat bidragsgivning, slopa partistödet samt att Public Service ska hålla sig till kärnuppgifterna och bli mer balanserat i samhällsrapporteringen.


På MED-bloggen, Medborgerlig Samlings sajt för fri debatt, kan du läsa MEDs partiordförande Ilan Sadés kommentar till det demokratipolitiska programmet (här). Du kan även ta del av programmet i sin helhet här (PDF som öppnas i ett nytt fönster).