Skip to main content
Pressmeddelande

Medborgerlig Samling presenterar högskolepolitiskt program – vill ge universiteten frihet

Idag lanserar Medborgerlig Samling (MED) sitt högskolepolitiska program. Genom en ändrad finansieringsmodell, mer fokus på kvalitet och minskad makt åt byråkratin vill MED ge universiteten större frihet. Endast så kan Sverige ligga i vetenskaplig framkant.

Utbildning och forskning är universitetens och högskolornas kärnuppgifter. Utvecklingen i Sverige de senaste decennierna har inneburit att universitet och högskolor alltmer har kommit att tjäna som instrument för förverkligandet av politiska mål. Detta har varit en skadlig utveckling som försvagat vår position som framstående nation i vetenskapliga sammanhang. I det högskolepolitiska programmet som Medborgerlig Samling (MED) lanserar idag anges en ny riktning för universitets- och högskolepolitiken i Sverige.

Vetenskap och forskning kan inte beslutas politiskt. Endast genom frihet och en gynnsam miljö för forskning kan vetenskapliga framsteg göras. Därför måste forskningens frihet värnas.  Det innebär att byråkratin får stå tillbaka och ett stopp för att forskare ska styras via riktade satsningar och projektmedel.

Universitet och högskolor har alltmer gjorts till ett instrument för att uppnå politiska mål. Vi vill reformera dagens finansieringsmodell där politiker och tjänstemän i hög grad bestämmer inriktningen på forskningen. Vi måste få bort all form av aktivism och jävspåverkan inom forskningen. Forskning och högre utbildning tar avstamp i en sällsynt inre drivkraft av nyfikenhet och kunskapsglädje. Denna kan inte styras eller kommenderas fram. Det vi behöver är en miljö som premierar vetenskapliga framsteg och struntar i politisk korrekthet, säger Claes Andersson, högskolepolitisk talesperson för MED och själv doktor i fysik.

I programmet lyfter MED även fram vikten av kvalitet framför kvantitet. Dagens anslagsmodell premierar kvantitet – ofta av kortsiktiga arbetsmarknadspolitiska skäl. MED vill även öka självständigheten för fakulteterna och forskarkollegiet inom universiteten. Detta för att garantera vetenskaplighet och värna Sverige långsiktigt som forskningsnation.

Läs hela programmet här.


För kontakt:

Claes Andersson [email protected]