Skip to main content
Pressmeddelande

Medborgerlig Samling presenterar skattepolitiskt program – vill ha kraftigt sänkta skatter

Idag lanserar Medborgerlig Samling (MED) sitt skattepolitiska program. Huvudpunkten är kraftigt sänkta skatter för enskilda i syfte att få ett bättre företagsklimat och få ekonomin att växa mer.

Det svenska skattetrycket är bland världens högsta. Länge har vi trott att höga skatter är en förutsättning för att välfärden ska vara god. Det sambandet har nu visat sig vara en vrångbild. Samtliga områden som brukar anses ingå välfärden – skolan för våra barn, vården för de sjuka och omsorgen om  äldre – går numera på knäna. Höga skatter är ingen garanti för hög kvalitet i välfärden. En verklig välfärd bygger istället på att människor har riktiga arbeten och att en så stor andel av befolkningen som möjligt klarar sig på sina egna inkomster. Då får vi råd att ta hand om dem som verkligen behöver det.

Medborgerlig Samling lanserar idag ett nytt skattepolitiskt program. De viktigaste punkterna i det är:

  • Sänkt skatt på arbetsinkomster. Statlig inkomstskatt tas bort helt, vilket innebär runt 30 % skatt för alla.
  • Sänkta arbetsgivaravgifter till 27 %. Detta gynnar företagande och gör det billigare att anställa.
  • Finansiering sker framförallt genom kraftig bantning av både antalet myndigheter och myndigheternas uppdrag.

Programmet har stora likheter med hur Moderaterna tidigare såg på skatter och vad det offentligas uppgift egentligen är.

– Det finns inte längre något parti i riksdagen som på allvar talar om behovet av lägre skatter i Sverige. Detta trots att allt fler tecken syns på att den svenska ekonomin faller i internationella jämförelser och att vi sjunker i välståndsligan. Vi behöver få svensk ekonomi att växa igen, genom arbete och företagande. Skattesystemet ska uppmuntra människor att jobba. Idag klår skattmasen människor på i princip allt de äger. Till och med fattigpensionärer tvingas betala skatt, vilket visar hur absurt det svenska systemet är, säger Erik Kärnekull som är ekonomisk-politisk talesperson för MED.

Läs hela skattepolitiska programmet här.

Se videoklippet ”Myten om höga skatter och hög välfärd” här.


För kontakt:

Erik Kärnekull [email protected]