Skip to main content
Okategoriserade

Medborgerlig Samling startar lokalförening på Söderslätt

By 21 november 2017No Comments

Medborgerlig Samling startar en ny lokalförening för att påverka politiken i Vellinge, Trelleborg och Svedala.

Uppstickarpartiet Medborgerlig Samling (MED) tar alltmer plats i samhällsdebatten och ökar sitt medlemsantal kraftigt. Nu startar partiet en lokalförening på Söderslätt. Lokalföreningen kommer att engagera sig i lokala frågor som rör Vellinge, Trelleborg och Svedala kommuner.

– I både Trelleborg och Vellinge händer det mycket just nu. Beslut skall tas om hur den fysiska miljön ska gestalta sig under lång tid framöver. Vi i MED vill att den exploatering som planeras sker med tagen hänsyn till den värdefulla jordbruksmarken och de viktiga naturvärdena i kommunerna och där det finns känsliga kulturmiljöer, med grundtanken att det nybyggda ska passa in i dessa miljöer så väl som möjligt. 

Vi tänker dra vårt strå till stacken för att säkerställa att besluten blir så sakligt grundade, välgenomtänkta och för medborgarna så transparenta som möjligt,säger nyvalda ordföranden Mons Krabbe.

Mons vädjar även till kommunernas  invånare med lång erfarenhet utanför politiken att göra sig hörda.

– Det leder ingenstans att bara sitta hemma vid köksbordet och tycka till. Det behövs engagemang från alla som kan.

– Genom nya lokalföreningar ökar vi våra insatser för ett bättre Skåne och Sverige. Vårt parti med en bas ute i verkligheten blir en helt ny kraft i politiken, säger Anna Jung som är distriktsordförande för MED i Skåne.