Skip to main content
Pressmeddelande

Medborgerlig Samling utestängs från Stockholm Pride

Stockholm Prides styrelse stänger ute det liberalkonservativa partiet Medborgerlig Samling från festivalområdet. Efter att partiet ansökte i maj om att vara betalande utställare i Pride Park kom beskedet i förra veckan att Stockholm Prides styrelse inte vill ha Medborgerlig Samling där. Som skäl anges att ”Medborgerlig Samling inte till fullo lever upp till Stockholm Prides värdegrund”.

Medborgerlig Samling (MED) lämnade den 12 maj in en ansökan om att få delta som utställare på Stockholm Prides/Europrides festivalområde, Pride Park, den 1-4 augusti på Östermalms IP. Ansökningar behandlas normalt inom loppet av några dagar. Eftersom återkopplingen uteblev skickades flera frågor och påminnelser. Till slut kom beskedet att MED utestängs från deltagande i festivalen, med hänvisning till Stockholm Prides ”värdegrund”.

– Stockholm Pride har begått ett gigantiskt misstag. MED är ett liberalkonservativt parti. I livsstilsfrågor är vi frihetliga och ställer oss helhjärtat bakom homo- och bisexuellas och transpersoners rättigheter, och vi är motståndare till all form av rasism och diskriminering. Vi såg deltagande som utställare på Prides festivalområde som en möjlighet att träffa sympatisörer och potentiella väljare. Stockholm Pride visar sig nu vara en organisation som motverkar möten och meningsutbyten och som arbetar med utestängning som metod, säger partiledaren för Medborgerlig Samling Ilan Sadé.

Värdegrundsdokumentet består av fyra kortfattade paragrafer, med innebörden att Stockholm Pride står bakom Europakonventionen, att organisationen arbetar för att stärka hbtq-personers rättigheter och tar avstånd från all form av diskriminering såsom rasism, sexism, homofobi och transfobi, samt att Stockholm Pride är solidarisk med andra rörelser som arbetar i dess anda. På vilket sätt Medborgerlig Samling skulle bryta mot värdegrunden framgår inte av beskedet.

– Stockholm Pride visar genom beslutet att Priderörelsen i Sverige har blivit en ängslig, intolerant gruppering kapad av ett vänsteretablissemang. Det är tyvärr även en bekräftelse på att Pride har misslyckats totalt med att arbeta inkluderande för alla inom HBT-gruppen. Signalen är tydlig: Homo- och bisexuella och transpersoner som inte gillar identitetspolitik, men som däremot gillar yttrandefrihet och fri debatt, är inte välkomna på festivalen, säger Ilan Sadé.

Medborgerlig Samling kommer nu istället att genomföra ett eget arrangemang i Stockholm under Prideveckan. Till det är alla nyfikna och intresserade välkomna.

För mer information: Ilan Sadé, mobil 070-787 83 44  [email protected]