Skip to main content
Pressmeddelande

Medborgerlig Samling vill lägga ner Konsumentverket

By 2 november 2017No Comments

Lägg ner Konsumentverket och fyra andra myndigheter. Det föreslår det liberal-konservativa partiet Medborgerlig Samling i ett nytt program. Men syftet är inte att demontera konsumentskyddet utan att ge det skarpare tänder.

Den nuvarande konsumentpolitiken är en produkt av det tidiga 70-talet, med stark tro på statens uppgift att styra konsumtionens inriktning. Utgångspunkten är att konsumenterna är svaga och att ”samhällets ambitioner om individernas välbefinnande” ska ha företräde.

Medborgerlig Samlings Konsumentpolitiska program tar avstånd från den synen och menar i stället att flertalet konsumenter är kapabla att ta ansvar för vilka varor och tjänster de föredrar. Den bästa konsumentpolitiken är därför en politik som skyddar konsumenternas fria val.

– Men även på en fungerande marknad kan konsumenterna drabbas av allvarliga problem, säger Lennart Göranson, partiets marknads- och konsumentpolitiska talesperson. SMS-lån som leder in människor i skuldfällan, telefonförsäljare som förleder äldre att teckna avtal som de inte behöver och de utmanande höjningarna av elnätsavgifterna är bara några exempel.

Medborgerlig Samling vill se en effektivare lagtillämpning med skarpa sanktioner som ett bättre sätt att skydda konsumentintresset än den nuvarande ”mjuka” konsumentpolitiken.

– Kunskapsuppbyggnad, upplysningsverksamhet och samverkan är inte saker som ger något avtryck i de flesta konsumenters vardag, menar Lennart Göranson. Däremot tar verksamheten stora resurser i anspråk, både personellt och budgetmässigt.

För att genomföra en förändrad inriktning av konsumentpolitiken föreslår Medborgerlig Samling att en ny Marknadsmyndighet inrättas med fokus på lagtillämpning. Den ska ersätta Konkurrensverket och Konsumentombudsmannen. Samtidigt läggs övriga delar av Konsumentverket ner, tillsammans med Allmänna reklamationsnämnden, Upphandlingsmyndigheten och Fastighetsmäklarinspektionen.