Skip to main content
Okategoriserade

Medborgerlig Samlings kommentar till dagens överenskommelse mellan S och MP om ensamkommande

By 27 november 2017No Comments

MED-bloggen, Medborgerlig Samlings sajt för fri debatt, kommenterar MEDs migrationspolitiska talesperson, Staffan Gunnarson, dagens överenskommelse mellan S och MP om ensamkommande.

”Socialdemokraterna och Miljöpartiet har länge hävdat att asylrätten är oumbärlig, ändå frångår man efter dagens beslut om s k ensamkommande i grunden dess principer. I stället för att hjälpa de mest behövande och utsatta i världen ger man en extra möjlighet att stanna i landet för många som över huvud taget inte uppfyller villkoren och t o m fått avslag i flera rättsinstanser. Detta är en oerhört opportunistisk politik, utan varje långsiktig analys av kostnader, s k pull factors och andra konsekvenser för asylpolitiken. Man tycks inte ens förstå hur detta skadar tilltron till systemet och viljan att välkomna fler asylsökare i framtiden. Prioriteringarna i förhållande till behoven i världen blir också väldigt skeva.

Ordning och reda i migrationspolitiken, har Stefan Löfven försäkrat det svenska folket. Nej ska vara nej, har ministrar intygat. Den som får avslag måste återvända, har alla i regeringen intygat. Samtidigt har utländska medborgare, som vistats i Sverige illegalt, tillåtits att tillsammans med aktivister på gator och torg demonstrera mot våra lagar och dess tillämpning. Människor som inte ens haft rätt att befinna sig här, har kunnat utnyttja demokratiska rättigheter för att förändra svensk politik, för att själva få fördelar. Det är oerhört provocerande för rättskänslan. Det har blivit uppenbart att alla inte har samma värde, utan att några ska särbehandlas.

Att ta ansvar för migrationspolitiken är inte att ständigt göra undantag, tolka asylrätten mer vidlyftigt än alla jämförbara länder och lappa och laga efter tillfälliga opinioner och sentimentala bevekelsegrunder. Det skapar heller inte en mer rättfärdig värld.

Låt dem med avslag återvända. Något annat kan vi nämligen inte stå ut med i det långa loppet.”

Läs den fullständiga kommentaren här.