Skip to main content
Okategoriserade

Medborgerlig Samlings Näringslivspolitiska program

Vid partistämman i Göteborg den 21-23 april antog Medborgerlig Samling (MED) ett Näringslivspolitiskt program för Sveriges långsiktiga framtid.

Näringslivsprogrammets övergripande målsättning är att medborgarna som kan ska kunna försörja sig själva genom egna inkomster, utan behov av att erhålla offentliga bidrag.

Ska egenförsörjningsgraden höjas måste flera åtgärder ske samtidigt. Dels måste möjligheterna att finna inkomstbringande arbeten avsevärt förbättras. Eftersom den privata sektorn skapar grunden för arbetstillfällen, måste därmed regelverken och kostnaderna för företag reduceras rejält. Sedan måste både arbetsmarknadsreglerna och skattesystemet förändras så att arbetstagare på enklare och tryggare sätt kan byta jobb samt att skatten på arbetsinkomster sänks så att inkomstnettot blir högre för medborgare med låga inkomster.  Slutligen måste även hela bidragssystemet ses över – så att det blir tydligt att det lönar sig att arbeta jämfört med att uppbära offentliga bidrag.

Medborgerlig Samlings näringslivspolitiska program innebär rätt stora förändringar som initialt kommer medföra minskningar i nuvarande statliga intäktsströmmar. Omfattningen av detta blir naturligtvis avhängigt av hur snabbt dessa förändringar ska och kan genomföras. De minskade skatteintäkterna ska kompenseras genom att rationalisera offentligsektorn inom en rad områden som inte är kritiska för det offentliga samhällets grundläggande åtagande gentemot medborgaren. Närmare uppgifter om dessa förändringar återkommer Medborgerlig Samling om i höst.

 

Bo Hansson
1:e vice ordförande
Medborgerlig Samling

Det näringslivspolitiska programmet kan laddas ned HÄR.