Skip to main content
Pressmeddelande

Medborgerlig Samlings partiledare tar strid i domstol för rätten att sprida uppgifter från tidningar och frilansjournalister

Tomas Åberg, ledande person inom föreningen Näthatsgranskaren, stämmer flera privatpersoner till domstol för förtal efter att dessa delat artiklar och inlägg om dennes problematiska förflutna när det gäller skötsel av djur. 

Föreningen Näthatsgranskaren ägnar sig åt att finkamma nätet och sociala medier för att förbereda akter inför polisanmälan av hets mot folkgrupp. Föreningen erhåller statligt stöd och har fått mycket stor, positivt vinklad uppmärksamhet i media. I föreningen har Tomas Åberg en central roll. Åberg har ett problematiskt förflutet vad gäller skötsel av djur bland annat, vilket ledde till beslut om djurförbud. Detta har uppmärksammats av ett antal publikationer och även av frilansaren Joakim Lamotte.

– Jag har i olika sammanhang uttryckt mig kritiskt mot föreningens verksamhet och att den erhåller bidrag från staten, men att Tomas Åberg sätter i system att stämma personer för förtal för att de delar tidningsartiklar är förkastligt och verkar syfta till att utvidga gränserna för förtal bortom rim och reson, menar Ilan Sadé, partiledare Medborgerlig Samling.

Ett antal privatpersoner har delat artiklar och inlägg om Åbergs förflutna på Facebook. Artiklarna och inläggen har tveklöst haft en för Tomas Åberg negativ vinkel. Samtidigt är det så att Åberg i högsta grad är en offentlig person med hög moralisk svansföring.

– Mig veterligen är det inte källorna – d v s tidningarna och Joakim Lamotte – som hittills har drabbats av stämningar, utan vanliga privatpersoner vilka har delat uppgifterna vidare på Facebook. Lika lite som det är förtal att lägga en kvällstidning på fikabordet på jobbet för att upplysa om innehållet i en artikel borde det vara förtal i den digitala eran att göra det på Facebook eller andra sociala plattformar, säger Ilan Sadé.

Oavsett vad tingsrätten kommer fram till, är det principiellt viktigt att ta striden, menar Ilan Sadé. Om gränsen för förtal skulle ha överskridits när en person sprider uppgifter som finns i tidningar med ansvariga utgivare och uppgifter från en känd frilansjournalist, är det ett problem som bör komma upp till politisk nivå. Om gränsen däremot inte skulle anses överskriden, får vi enligt Ilan Sadé ett kvitto på det.

– I vart fall en av privatpersonerna är medlem i Medborgerlig Samling, och jag har därför fått del av materialet och jag bestämde mig därefter för att ge det stöd jag kan ge ideellt som jurist i processen. Jag vill passa på att uppmana den som har mottagit ett krav eller en stämning på just de grunder som beskrivs ovan att höra av sig om man är i behov av stöd. Avstår man från att svara blir det förr eller senare tredskodom, d v s en vinst för kärandesidan på ”walk over”. Det är viktigt att gränserna klargörs och det kan, enligt min mening, inte ha varit lagstiftarens mening att den som anser sig ha blivit förtalad ska ha en guldgruva i form av att stämma personer som sprider tidningsmaterial, avslutar Ilan Sadé.

Fakta:

Medborgerlig Samling (MED) är ett nytt liberalkonservativt parti som värnar om samhällets basfunktioner och demokrati. Partiet har mandat i tre kommuner och är det politiska parti som växt snabbast under de senaste fyra åren. Partiet finns representerat i 14 av landets 21 län.

För kontakt: Ilan Sadé, tel 070-7878344, [email protected]