Skip to main content
Pressmeddelande

Medborgerlig Samling portas från demonstration mot IT-direktiv

EU:s omstridda upphovsrättsdirektiv kommer att debatteras i EU-parlamentet på tisdag 26 mars. Artiklarna 11, om s.k. länkskatt, och 13, med s.k. uppladdningsfilter har mötts av stark kritik från grupper i hela Europa som värnar om den personliga integriteten och friheten på nätet.

Oppositionen mot utformningen av upphovsrättsdirektivet organiserar demonstrationer runt om i Sverige lördag 23 mars. Initiativtagare är bland annat Piratpartiet och det nya utbrytarpartiet Vändpunkt. Medborgerlig Samling (MED) har lyft fram upphovsrättsdirektivet som en av sina huvudfrågor i kampanjen inför valet till EU-parlamentet i maj. Enligt MED:s valmanifest begränsar den föreslagna utformningen av upphovsrättsdirektivets artiklar 11 och 13 den fria kommunikationen mellan medborgare, företag och andra organisationer. MED anser därför att förslaget måste omarbetas för en bättre avvägning mellan yttrandefriheten, integriteten och upphovsrättshavarnas intressen.

EU:s IT-politik är en profilfråga för MED och partiet ansökte därför om att aktivt få medverka i lördagens demonstrationer. Arrangörerna, genom Piratpartiet, valde dock att utestänga MED med hänvisning till att andra arrangörer då kommer att lämna eventet. Någon förklaring till vilka dessa medarrangörer är har inte lämnats, och inte heller på vilken grund man tar avstånd från MED.

– Att grupper som säger sig stå för öppenhet och åsiktsfrihet på nätet samtidigt portar ett parti på grund av åsiktsskillnader i andra frågor är minst sagt bedrövligt, säger Fredrik Sander, MED:s toppkandidat i EU-valet. EU:s IT-politik är på väg i fel riktning, och det hade varit bättre om alla krafter som motsätter sig den utvecklingen hade kunnat gå samman.

MED anordnar i stället en egen manifestation på Sigmatorget i Västerås lördagen den 23 mars kl. 10:00. Fredrik Sander kommer då att tala under temat ”MED:s Europa bygger inga internetmurar”.

Fakta:

Medborgerlig Samling (MED) är Sveriges liberalkonservativa parti som värnar om samhällets basfunktioner och demokrati. Partiet har mandat i tre kommuner och är det politiska parti som växer snabbast under de senaste fyra åren. Under senaste 12 månaderna har partiet etablerat ett 50-tal lokalföreningar och finns representerat i 16 av landets 21 län.

För kontakt:

Fredrik Sander, tel 073-396 21 10  [email protected]

Ilan Sadé, partiledare  [email protected]