Skip to main content

Antidemokratiskt att stänga ut SD från universitetsvärlden – Göteborgs-Posten

Om man vill kasta ut demokratiska principer utifrån bristfällig, lättvindig och i värsta fall försåtlig argumentation så blir man själv den fiende till demokrati och akademiska ideal som man varnar för, skriver bland andra Claes Andersson, docent vid Chalmers tekniska högskola.