Skip to main content

Skrota migrationspolitikens önsketänkande och ersätt med förnuft – Nyheter Idag

Den irakiske försvarsministern som lyckades bli svensk medborgare och nu misstänks för folkmord är bara toppen på ett isberg. Det visar att Sverige inte är rustat för att urskilja terrorister, krigsförbrytare eller brottslingar från ordinarie asylsökande. Anhängare av både en liberal och en strikt migrationspolitik borde kunna enas om vikten av att ha koll på vilka som kommer. Men inte ens det har Sverige klarat. Det måste ändras, skriver Edward Nordén, Medborgerlig Samling.