Skip to main content
Okategoriserade

Borgerlig Framtid distrikt Örebro län bildat

Igår 6 juli bildades bildades formellt distriktsavdelningen Borgerlig Framtid Örebro län som är partiets åttonde distrikt. En styrelse tillsattes bestående av:

Ordförande – Bo Skog
Vice ordförande – Ulf Wiger
Sekreterare – Joakim Andersson
Kassör – Cedric Wrethager
Valberedning (utanför styrelsen) – Katarina Pilotti

Vi önskar Örebro läns nya styrelse ett händelserikt år med stark tillväxt!

På bilden från vänster: Cedric Wrethager, Katarina Pilotti, Ulf Wiger, Joakim Andersson och Bo Skog.


Borgerlig Framtid är ett blågrönt parti med liberalkonservativa värderingar. Partiet har en liberal syn på individen och ekonomin, kombinerat med en konservativ syn på samhället och kulturen. Politiken är långsiktig och baseras på visionen hur Sverige ska se ut år 2030. Målsättningen är att komma in i riksdagen 2018.