Skip to main content
Okategoriserade

Stort opinionsstöd för nytt borgerligt politiskt parti

Borgerlig Framtid har med hjälp av opinionsinstitutet Sentio låtit genomföra en opinionsundersökning som visar att 37 % av väljarna ser ett behov av ett nytt borgerligt parti i Sverige som söker samarbete med alla partiblock.

– Undersökningens resultat är inget mindre än politiskt sprängstoff som visar att Borgerlig Framtid ligger helt rätt i tiden, säger Ilan Sadé, partisekreterare.

I undersökningen som genomfördes i maj 2016 ställdes frågan: ”Ser du ett behov av ett nytt borgerligt parti som söker samarbete med alla partiblock?”. 37 % av de tillfrågade svarade ja på frågan, medan 42 % svarade nej och 21 % var osäkra. Vidare framgår även av undersökningen att 32 % har litet eller inget förtroende för ledning och toppolitiker i det parti de skulle rösta på om det vore val idag.

– Väljarna ser att Sverige står inför stora problem och vill se resultat. Då duger det inte att från politiskt håll sätta blockpolitik och barnsliga bojkotter av vissa partier före samtal och samarbete i äkta demokratisk anda. Man kan även tolka resultatet som att en stor andel av väljarkåren vill se förändring genom en ny kraft som utmanar de etablerade partierna, fortsätter Ilan Sadé.

Undersökningen baseras på en webbpanel. För att ta del av hela materialet kontakta partiet.

Kontaktpersoner: Anders Königsson, ordförande 073-694 13 14 och Ilan Sadé, partisekreterare 070-787 83 44