Skip to main content
Information

Öppet brev till Skolverket: Frågor angående handläggning av ansökningar om statsbidrag till organisationer för läxhjälp

By 22 mars 2022No Comments

Skolverket har 2021 höjt anslaget för bidrag till organisationer som bedriver ideell läxhjälp med 140 %, till 60 miljoner kronor. Skolverket har också 2021 ändrat modellen för bedömning av bidragssökande föreningar, så att föreningens förmåga att omvandla sina kostnader till elevtimmar inte längre ska beaktas vid prövning av ansökan.

Medborgerlig Samling har gått igenom de ansökningar som inkommit till Skolverket och hur dessa har handlagts för ett urval av de föreningar som beviljats bidrag.

Genomgången visar att bidrag har beviljats till föreningar som inkommit med ansökan för sent. Vidare har bidrag beviljats till föreningar som saknar medlemmar, och därmed inte har uppfyllt demokrativillkoret i Skolverkets riktlinjer. Ett antal föreningar har styrelser som helt domineras av familjemedlemmar. Betydligt högre uppgivna kostnader än vad som har stöd i räkenskaperna har godtagits. Äskade ersättningar för personalkostnader har godkänts till föreningar som inte är registrerade som arbetsgivare. Osannolikt höga medlemsantal och orimligt antal utlovade elevtimmar har godtagits. Bidrag har vidare beviljats till föreningar som enligt de egna räkenskaperna skickar pengar vidare utomlands.

6,5 miljoner kr har tilldelats 20 olika föreningar verksamma i Järvaområdet i Stockholm som förväntas leverera 433 000 elevtimmar läxhjälp i området.

Med anledning av ovan beskrivna granskning önskar Medborgerlig Samling svar på följande frågor från Skolverket:

  1. Hur har ökningen av anslaget bidragsbelopp med 140% motiverats av Skolverket? Finns det någon effektmålsuppföljning av tidigare fördelade bidrag?
  2. Hur har Skolverket säkerställt att det finns tillräckligt många seriösa aktörer som bedriver kvalitativ läxhjälp för att hela beloppet 60 miljoner kr ska kunna delas ut?
  3. Hur många föreningar har styrelser som domineras av familjemedlemmar och därmed inte bygger på demokratiska principer?
  4. Bedömer Skolverket att uppgivna kostnader, uppgivet medlemsantal och utlovat antal elevtimmar är rimliga i de ansökningar som blivit beviljade?
  5. Är de 433 000 elevtimmar som föreningarna i Järvaområdet skulle leverera under 2021 rimliga i relation till stadsdelens totala elevantal?
  6. Är det i enlighet med Skolverkets riktlinjer att bevilja bidrag till föreningar vars huvudsakliga verksamhet är att skicka pengar till utlandet?

 

Ilan Sadé, partiordförande för Medborgerlig Samling

Tristan Tempest, skolpolitisk talesperson för Medborgerlig Samling

Staffan Gunnarson, integrationspolitisk talesperson för Medborgerlig Samling