Skip to main content
Riksdagskandidat 2018

Politiker MED yrke: presentation av Anders Grandell, riksdagskandidat 51

Vi är politiker med yrken, inte yrkespolitiker.

Femtioförsta namn på Medborgerlig Samlings riksdagslista är civilingenjören och programmeraren Anders Grandell.

”Jag är född 1991 och uppvuxen på en liten gård strax utanför Norrtälje, men bor nu tillsammans med min fru och vår ettårige son i Solna. Jag har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från KTH och arbetar som programmerare.

I nästan hela mitt liv har jag spelat schack och engagerat mig på olika sätt inom schackvärlden från lokal- till riksnivå. Jag har lärt ungdomar att spela schack både i klubb och ute på skolor. Till mina egna meriter kan jag bl.a. räkna tre SM-guld i lagschack.

Sverige har på senare tid styrts som ett barn spelar schack, utan överblick och strategi. Slumpmässiga, ibland regelvidriga, drag utförs i periferin utan något fokus på det viktiga och centrala. Bristande sportsmannaanda avslöjas av en vägran att ta i hand och smutskastning av motståndaren innan schackpartiet ens har börjat.

MED har en vision, en strategi för Sverige, som jag delar. En vision om ett Sverige fyllt av starka individer, en stark men fokuserad stat, och en ansvarsfull samt tålig demokrati. En vision som uppnås genom att vuxna spelare tar över från barnen.

Jag brinner för långsiktig, ansvarstagande samt evidensbaserad politik.

Mina kärnfrågor är utbildningspolitik, demokratiutveckling och ekonomisk politik. Jag står för en kunskapsfokuserad skola samt ett samhälle där utbildning lönar sig, en demokrati där medborgarna får ökat inflytande, och en stat som fokuserar på sina kärnuppgifter.

  • Utbildningspolitik — i det moderna samhället finns ingen viktigare resurs för ett land än dess invånare, och utbildning är fundamentet för att få varje individ att uppnå sin fulla potential.
  • Demokratiutveckling —Sverige lider av en demokrati som inte utvecklats med tiden och en politisk adel som tappat kontakten med folket, som nu behöver återvinna sitt inflytande över makten.
  • Ekonomisk politik — istället för att vara en grund för individen att stå på, så är staten idag högst upp i hierarkin och förtrycker individen. Med en stark stat som fokuserar på sina kärnuppgifter ökar istället individens möjligheter och frihet.”