Skip to main content
Riksdagskandidat 2018

Politiker MED yrke: presentation av Anna Lindén, riksdagskandidat 35

Vi är politiker med yrken, inte yrkespolitiker.

Trettiofemte namn på Medborgerlig Samlings riksdagslista är prästen Anna Lindén.

”Jag engagerar mig politiskt för att jag vill att Sverige skall få en god framtid. Att jag valt Medborgerlig Samling (MED) beror på att partiet har en bra och realistisk politik, som kan lösa Sveriges problem inte bara på kort sikt utan långsiktigt. MED är partiet som tänker längre än till nästa val. Det är inte en slump att vi har eken som partisymbol.

Jag är präst i Svenska kyrkan och tjänstgör i Karlstad stift. Förutom min teologiska utbildning — en bred teologie kandidatexamen — har jag en filosofie magisterexamen i idé- och lärdomshistoria och museiämnen. Om jag blir invald i riksdagen vill jag fokusera på kultur- och kulturarvsfrågor.

I motsats till de gamla borgerliga partierna inser MED kulturens betydelse och tar strid mot vänsterns identitetspolitik. Vi vill se ett Sverige präglat av västerländska värderingar. Museerna skall vara bildningscentra som ger en så vetenskapligt objektiv bild av vår historia och förhistoria som möjligt, de skall inte ägna sig åt politisk propaganda och indoktrinering. Det kan tyckas självklart, men exempel på motsatsen är tyvärr alltför vanligt idag. Miljöpartiets kulturpolitik förskräcker.

I evangelisk-luthersk tradition skiljer man mellan det andliga och det världsliga regementet. Politik och religion är två skilda områden som inte bör blandas ihop. Det utesluter inte att en kristen tro får politiska konsekvenser för den enskilde. I mitt fall är det framförallt den kristna förvaltartanken som är viktig i politiska sammanhang. Vi har ett ansvar att förvalta det land vi fått i arv av våra fäder och mödrar, så att vi kan lämna över det i gott skick till kommande generationer.

Jag har förmånen att arbeta i Värmland och vill lyfta frågor som har betydelse för människorna här.

Min specialkompetens finns inom följande områden:

  • Kulturarvsfrågor
  • Religionsrelaterade frågor
  • Utbildningsfrågor”