Skip to main content
Riksdagskandidat 2018

Politiker MED yrke: presentation av Ingela Hjalmarsson, riksdagskandidat 27

Vi är politiker med yrken, inte yrkespolitiker.

Tjugosjunde namn på Medborgerlig Samlings riksdagslista är civilingenjören och affärsutvecklaren Ingela Hjalmarsson, tillika ledamot i lokalföreningen Täbys styrelse.

”Gift, tre barn och hund, uppvuxen i Blekinge men sedan många år boendes i Stockholmstrakten efter mellanlandningar i Tyskland och Frankrike. Civilingenjör inom datateknik, numera egenföretagare inom affärsutveckling.

Jag blev medlem i Medborgerlig Samling i april 2016. Vid det laget var jag så oroad över den politiska korrektheten i svensk media att jag allvarligt började ifrågasätta om mina barn skulle kunna bo och leva i Sverige som vuxna. Skulle det finnas kvar något välfärdssystem? Skulle det bli ett ”ta hand om dig själv och skit i andra”-samhälle? Överallt i media blev vi upplysta om de rätta värderingarna och hur fel det var om man ens skulle yppa ett ifrågasättande av den förda politiken. I denna sinnesstämning av frustration och ilska, fick jag upp ögonen för MED, som var en sammanslutning av seriösa, tänkande människor som vågade sticka hål på godhetsidealet och tala om verkliga problem. Jag bestämde mig samma kväll för att bli medlem.

Politik handlar om helhetssyn och ansvarstagande. Ett sakförslag på ett område kan få konsekvenser på ett annat. Därför krävs goda konsekvensanalyser och grundliga beslutsunderlag. Den politiska beslutsprocessen måste vara effektiv, noggrann och saklig. I politiken måste det finnas modiga människor som kan argumentera för impopulära ställningstaganden och fatta jobbiga beslut för att prioritera det viktigaste. Det behövs också ett framåttänk, en strategisk helhetssyn och en samhällsvision för att kunna fatta beslut i tid. Inte bara reaktivt lappa och laga vartefter krisen breder ut sig inom den ena samhällsinstitutionen efter den andra. Medborgerlig Samling ska aldrig beskyllas för att ha varit naiva.

Att inge hopp är viktigare än bidrag. Hjälp till självhjälp är den bästa politiken för att långsiktigt lyfta människor och därmed utveckla vårt samhälle. Detta är en grundläggande inställning hos mig som jag vill se som en grundprincip för politiken inom alla relevanta områden – allt från socialförsäkringssystem till integrationspolitik, såväl som bistånd. Ett kortsiktigt bidragstänk fördärvar ett samhälles utvecklingsmotor och ger långsiktiga skador som är svåra att överblicka. När politiken bidrar till att passivisera människor gör man inte bara dessa individer en otjänst, man agerar också direkt oansvarigt mot samhället och dess skattebetalare. Hjälp till självhjälp är sålunda en fundamental princip för ett samhälles framtida utveckling och konkurrenskraft, dess hållbarhet i längden.

Några områden inom politiken där jag särskilt vill påverka:

  • Trygghet är fundamentalt för ett fritt, öppet och demokratiskt samhälle. Det går igenom på alla nivåer i samhället – i hemmet, på väg till affären, i skolan. En trygg människa har möjligheten att tänka fritt och vågar säga sin mening. Nödvändigt för en demokrati.
  • Att begå brott är ett val. Alla kan göra dåliga val i livet, i synnerhet när man är ung och saknar erfarenhet. Just därför är det extra viktigt att det får tydliga konsekvenser, tidigt, när unga bryter mot lagen. Endast så kan man med insatser tidigt bryta dåliga mönster.
  • Barn och unga ska ges de bästa förutsättningarna att bygga sig en framtid. Det tjänar alla medborgare på. Riktig kunskap ska läras ut i skolan, med tydliga spår som leder till jobb eller vidareutbildning. Idag har barn och unga högre materiell standard än någonsin förr och samtidigt vittnas om många barn och unga som mår psykiskt dåligt. En kravlöshet kring våra unga leder till uppgivenhet snarare än till nya entreprenörer. Jag vill se fler möjligheter för unga att skaffa enkla extrajobb redan när de går i skolan, för att på så sätt underlätta klivet in i vuxenvärlden och utveckla den mognad som krävs för att ta ansvar för sin framtid. Att få möjlighet att känna sig stark och kapabel borde vara alla barns rätt.
  • Ett sekulärt samhälle är enda garanten för ett inkluderande samhälle och verklig religionsfrihet. Jag vägrar göra avkall på de landvinningar som gjorts under 1900-talet i Sverige vad gäller frihet från religiös makt och påverkan, jämlikhet, jämställdhet och vetenskapligt grundad skolutbildning för att nämna några.
  • Ämbetsmannaansvar. Genom att avkrävas riktigt ansvar för sina handlingar eller sitt icke-agerande, kan vi få bukt med dagens utbredda tendens till odemokratisk och samhällsfarlig myndighetsaktivism och skygglappsinstinkt.
  • Staten ska vara bäst på sin kärnverksamhet. Allt annat ska bantas ner. Endast så kan vi återskapa initiativförmågan som är så viktig för ett långsiktigt konkurrenskraftigt och hållbart samhälle. Med en stabil och trygg stat och utrymme att förverkliga egna idéer växer modet att ta risker och därmed också företagandet och allas välstånd i Sverige. Höga skatter är INTE synonymt med tryggad välfärd.
  • EU är ett viktigt samarbetsorgan, men ska ha en slimmad, effektiv kärnverksamhet.”