Skip to main content
Riksdagskandidat 2018

Politiker MED yrke: presentation av Åsa Tallroth, riksdagskandidat 13

Vi är politiker med yrken, inte yrkespolitiker.

Trettonde namn på MEDs riksdagslista är logistikern Åsa Tallroth.

”Någonstans runt migrationsöverenskommelsen 2011 så började jag inse att det inte stod riktigt rätt till inom borgerligheten. Att Alliansen gjorde gemensam sak med Miljöpartiet inom migrationspolitiken gav mig riktigt dåliga vibbar. Konsekvenserna av överenskommelsen började sen på allvar visa sig några år senare, och där någonstans insåg jag att de politiker som var satta att förvalta vårt land, helt enkelt inte klarade av uppgiften! Man följde med dit vindarna blåste för stunden istället för att se den långsiktiga hållbarheten för landet som grundpelare.

Jag började följa olika politiker och debattörer på Facebook, och av en händelse så landade mitt intresse på ett litet nystartat parti – Medborgerlig Samling.

Där och då fanns inget partiprogram, men det fanns inriktningar på vad man ville och det stämde till 100% med vad jag ville själv. Sagt och gjort, jag gick med i partiet våren 2015 och har inte ångrat mig en sekund! Inriktningen var mer ansvarsutkrävande som återinfört tjänstemannaansvar, att bilda en konstitutionsdomstol samt även kraftigt höjt anslag till försvaret och en åtstramning av straffpåföljder.

Jag är 42 år, Eskilstunabo och jobbar inom det privata näringslivet med logistik och har dagligen kontakt med människor runt om i hela världen. Genom mitt arbete får jag insyn i hur viktigt det är med goda relationer med andra länder och hur viktigt företagandet och exporten är för vårt lands välstånd. I riksdagen ska jag arbeta för att underlätta för företagare, såväl små som stora.

En annan fråga som ligger mig varmt om hjärtat och jag kommer kämpa för är straffskärpningar för brott mot person i allmänhet och en rejäl uppstramning av straffskalan för sexualbrott i synnerhet.

Vi har även ett gigantiskt miljöproblem framför oss i form av att alltmer mikroplaster ackumuleras i våra biologiska kretslopp. Så trots att jag generellt är väldigt restriktiv med att vilja införa diverse förbud så ser jag att ett förbud mot mikroplaster i bl.a. skönhetsprodukter som ett måste, även om de bara utgör en liten del av alla olika mikroplaster.

Jag vill även se en levande landsbygd. En variant för att motverka avfolkningen av landsbygden kan vara att se in i modellen man anammat i Norge där intäkter som genererats på landsbygden i form av exempelvis vattenkraft eller gruvdrift faktiskt stannar kvar på landsbygden. Landsbygden med lantbruk är även enormt viktig för vår självförsörjning av livsmedel, som nu ligger under 50%. Skulle transporterna på våra vägar stanna upp har vi att göra med en gigantisk katastrof. Vi måste med de politiska styrmedel som finns förbättra förutsättningarna för lantbrukare att de leva på sitt lantbruk – det är en ödesfråga för hela landet.

En kärnfråga för MED i stort men som jag ser som ett absolut måste är att slöseriet med skattemedel måste få ett slut. Våra kärnverksamheter som försvar, vård, skola och omsorg skriker efter resurser samtidigt som enorma summor pengar läggs på en massa dravel som hbtq-certifieringar, genuspedagogik, normkritik och annat postmodernistiskt trams. Vi bör skala bort alla onödigheter som tär på våra gemensamma ekonomiska resurser och hantera medborgarnas pengar med den vördnad det förtjänar.

Jag kommer jobba för medborgarnas väl och för ett bättre Sverige!”