Skip to main content
Riksdagskandidat 2018

Politiker MED yrke: presentation av Daniel Claesson, riksdagskandidat 34

Vi är politiker med yrken, inte yrkespolitiker.

Trettiofjärde namn på Medborgerlig Samlings riksdagslista är kommunikationschefen Daniel Claesson, som presenterar sig med följande text:

”Jag är 46 år, bor i Nacka. Har jobbat som press- och medieansvarig inom både politiken och i företagsvärlden i nära 15 år. I min nuvarande roll på ett större läkemedelsföretag är arbetsfältet brett. Det ger mig också en möjlighet att ta in perspektiv från andra länder på politik och samhällsfrågor.

Jag har en bakgrund i M där jag varit både kommunpolitiker och politisk tjänsteman, bland annat pressekreterare. Jag har sett politiken inifrån och jag vet att det är mycket som behöver förändras.

Efter 2014 och Decemberöverenskommelsen drog jag slutsatsen att Alliansen var slut som politisk kraft. Den hade ingen politik för framtiden. En speciell händelse fick mig att ta beslutet att gå över till MED. Det var faktisk när jag var i riksdagen för att diskutera en angelägen fråga för svenskt näringsliv. Alliansens företrädare gjorde absolut ingenting. Det enda de ville var att hitta argument för att slippa ta upp saken. Det var allt från budgetordningen (DÖ-förlängning) till hur skattergler kunde tolkas. Det finns inte längre någon vilja till att påverka hos Alliansen. De bara lyfter sina riksdagsarvoden, till ingen nytta.

Medborgerlig Samling är den nya kraft som Sverige behöver. För mig är MED det självklara valet när de etablerade partierna inte sköter sitt uppdrag.

Mina viktigaste frågor:

  1. Återuppväck demokratin. Bryt partiernas oligarki, stryp partibidragen och stärk personvalet. Sluta med sandlådenivån i riksdagen. Prata och diskutera med varandra, ta ansvar och hitta lösningar.
  2. En skola för framtiden. Utan en fungerande skola och utbildning är vi körda. Ordning och reda, ge lärarna befogenheter, acceptera aldrig hot och våld. Gör föräldrarna ansvariga för deras barns beteende.
  3. Lag och rätt. Hela rättsväsendet måste rensas upp. Det ständiga daltandet med brottslingar och synen på kriminella som ”offer” måste upphöra. Polisen (cheferna), domstolar, kriminalvård och socialtjänst måste alla reformeras i grunden för att vända utvecklingen.”