Skip to main content
Riksdagskandidat 2018

Politiker MED yrke: presentation av Ola Larsson, riksdagskandidat 57

Vi är politiker med yrken, inte yrkespolitiker.

Femtiosjunde namn på Medborgerlig Samlings riksdagslista är civilekonomen och redovisningskonsulten Ola Larsson, ledamot och kassör i partistyrelsen samt  ledamot i distrikt Skånes styrelse och i lokalföreningen Lunds styrelse.

”Jag vill vara MED, på vägen framåt mot en ansvarsfull politik.

Jag är uppväxt på landsbygden i södra Skåne, numera bosatt i Lund tillsammans med min familj. 7 barn, varav 6 st hemmavarande, i kombination med att både jag och min fru är egna företagare, gör att dygnets alla 24 timmar utnyttjas till fullo. Sedan förra året, då vi båda engagerade oss i MED, gör vi nu allt för att tänja på detta dygnsband.

MED är vägen mot en FAKTABASERAD POLITIK där individens både rättigheter och skyldigheter stärks och där öppenheten till diskussion skapar samarbeten.

Med en stor familj skapas också en stor kontaktyta och en större insyn i samhället. 7 barn i SKOLAN under 2000-talet har t ex fått mig att undra var vårt kunskapssamhälle och vårt vuxenansvar tog vägen. Någonstans försvann fakta, historiken, ja, vanligt sunt förnuft, till slut även vett och sans, och därmed också tryggheten som är en stor del i att kunna utvecklas.

TRYGGHETSFRÅGAN i övrigt är en brinnande punkt som politiken har förbisett alldeles för länge. En punkt för att individen och samhället överhuvudtaget ska kunna fungera och existera. Tyvärr är detta en fråga som ibland måste slå oss människor hårt i huvudet först. Har egen erfarenhet av detta. En bostadssituation i ett lugnt villaområde som totalt urartade då myndigheter på grund av ”det rådande samhällsklimatet” inte ville/vågade agera utifrån LAG OCH ORDNING, vilket ledde till att kriminaliteten och laglösheten fick fritt spelrum. En väldigt viktig insikt är att saker som tar lång tid att bygga upp går väldigt snabbt att rasera.

För våra barn och för vårt samhälle är det vår gemensamma skyldighet att kämpa vidare för det vi tror och anser vara rätt. Jag lovar i alla fall att göra mitt yttersta.”