Skip to main content
Riksdagskandidat 2018

Politiker MED yrke: presentation av Erik Lidström, riksdagskandidat 21

Vi är politiker med yrken, inte yrkespolitiker.

Tjugoförsta namn på Medborgerlig Samlings riksdagslista är teknologie doktorn i fysik och IT-konsulten Erik Lidström, suppleant i partistyrelsen.

”Jag föddes i Kiruna och växte upp i Sollefteå. Far till tre söner och en dotter. Tekn. dr i fysik, har en MBA från Open University och fyra år som postdoc i Grenoble. Bodde i Frankrike och England under många år men är sedan 2012 åter i Sverige. Arbetar sedan 2000 inom IT, numera som konsult i Linköping.

Jag är författare till en mycket annorlunda bok om skolan, “Education Unchained – What it takes to restore schools and learning” (Rowman & Littlefield 2015), där jag anser mig visa att en radikal privatisering av skolsystemet krävs ifall barn åter ska få en god utbildning.

Jag engagerade mig i Medborgerlig Samling då det är det enda parti som både har en förståelse för situationen Sverige befinner sig i och för hur man bör åtgärda den.

Sverige står inför mycket stora utmaningar. Dels är dessa direkt observerbara: människor från främmande kulturer som till stor del inte assimilerats, skolans kollaps, grava problem inom vården, äldreomsorgen, polisen, inkompetent ledda myndigheter, försvarets nära nog avskaffande. Men problemen går mycket djupare än så, och vad vi ser är bara symtomen på fundamentala missförhållanden som har sina rötter långt bak i tiden.

Det svenska skattetrycket växte exponentiellt mellan år 1900 och början av 1970-talet från endast 7 till 50 procent av BNP. Under Per Albin Hansson låg det på måttliga 12-13 procent. 70 år av ett högt skattetryck följt av 50 år av ett absurt högt sådant och absurda mängder regleringar har satt sina spår. Dessa har vidare förvärrats av rader av missriktade reformer av skolan, rättsväsendet och mycket annat.

Istället för självorganisation, folkrörelser, företagande, kreativitet och det allmänt spridda välstånd som utmärker den fria marknaden, har vi stela byråkratier och ett förtvinat civilsamhälle som inte längre klarar av att organisera mycket alls. Vårt näringsliv kämpar på, för företagande är en härdig blomma, men i styv motvind.

Ska vi vända utvecklingen måste skatter och bidrag sänkas radikalt och samhället i mycket avregleras. Vi måste också med kraft och beslutsamhet reformera den offentliga kärnverksamheten samtidigt som det offentliga måste upphöra att syssla med allt som kan anses vara perifer verksamhet.

Tre sakområden jag känner ett starkt engagemang för är utbildning, ekonomi samt personlig frihet och personligt ansvar.

– Den svenska utbildningen måste reformeras i grund. Gör den det kan den återföras eller till och med övertrumfa den gamla skola vi övergav 1968.

– Ekonomin måste frigöras, skatterna och regleringarna minskas och bidrag och annan offentlig inblandning skäras ner radikalt.

– Den personliga sfären måste respekteras och också det personliga ansvaret. Vi bör i långt högre grad än idag respektera andra människors fria vilja. Som medborgare i Sverige måste man ha rätt att i andras ögon få begå misstag och stå för konsekvenserna.”