Skip to main content
Riksdagskandidat 2018

Politiker MED yrke: presentation av Leo Valentine, riksdagskandidat 53

Vi är politiker med yrken, inte yrkespolitiker.

Femtiotredje namn på MEDs riksdagslista är egenföretagaren och verksamhetsutvecklaren Leo Valentine, tillika ledamot i MED Nacka (Värmdö):s styrelse, som presenterar sig med följande text:

”Jag har arbetat som verksamhetsutvecklare i olika former i många år, med och utan personalansvar, som konsult för privata företag och myndigheter, från Malmö till Luleå.

Som verksamhetsutvecklare hjälper jag företag och organisationer att fungera bättre. Det kan innebära processförbättringar för att se till att man inte gör saker i onödan, eller att få olika grupper och avdelningar att jobba bättre ihop. Det kan även vara coaching och stöd till ledare och personal för att få dem att bättre förstå förväntningar på dem samt hur de kan gå tillväga för att lyckas bättre i sina roller. Jag hanterar även övergripande sammanhang och förståelse för hur organisationen kan realisera sin vision i konkreta målbilder och nå resultat på riktigt. För mig är det viktigt att dessa uppdrag handlar om ett mervärde för att skapa en bättre organisation och värld, inte bara bättre resultat monetärt. Det här synsättet tänker jag ta med mig till politiken också.

Jag valde att gå med i Medborgerlig Samling eftersom det var ett parti som låg nära mina egna åsikter och tankar om vad vårt land behöver framåt. Det är ett parti som står utanför de traditionella samarbetena och utanför Decemberöverenskommelsen.

Jag var tidigare aktiv i Moderaterna och satt i kommunfullmäktige. Jag hade väldigt svårt för alla personer, oavsett parti, som bara höll med sin partiledare utan att någonsin bidra med något eget. I MED uppskattar jag verkligen det öppna klimatet och villigheten att ta diskussion, att låta människor tycka olika och därifrån hitta samarbeten.

De frågor som intresserar mig mest är miljöfrågorna, demokrati och jämställdhet, samt villkoren för småföretagare.

  • Miljöpolitiken: Vi behöver tänka långsiktigt och ta hand om det vi har på ett bra sätt för oss själva och kommande generationer. Det blå/gröna perspektivet behöver föras fram: vi måste agera utifrån konsekvensanalys och fakta, istället för en ideologisk bas utan verklighetsförankring.
  • Demokrati och jämställdhet: Medborgarnas frihet gentemot statens omhändertagande måste stärkas. Hur ser våra demokratiska spelregler ut? Jag ser att vi idag har en svagare och svagare demokrati där beslut tas utan transparans och öppenhet av politiker. Vi behöver få till ett annat synsätt där politiker står till svars för sina handlingar och beslut. Vi behöver däremot inte karriärspolitiker eller ja-sägare vars primära mål är att sitta kvar som folkvalda istället för att bidra till landets bästa.
    Jämställdhet mellan alla oavsett kön, sexuell läggning, ålder eller etnicitet är för mig självklart. Samtidigt har vi olika förutsättningar i livet beroende på varifrån vi kommer, vilka skolor vi gått på, hur rika våra föräldrar var osv, och det behöver vi ha i åtanke innan vi säger att ”alla ska ha samma”. Skapa istället möjlighet för människor att växa utifrån deras förutsättningar! (Jämför engelskans equity vs equality!)
  • Företagandets villkor: Jag tror att vår framtid gällande jobb och försörjning i mycket större grad än idag kommer bero på mindre företag snarare än på statligt finansierade organisationer eller storföretag. Vi behöver för att vara fortsatt framgångsrika i landet se till att små företag ges bra möjligheter att växa och anställa.”