Skip to main content
Riksdagskandidat 2018

Politiker MED yrke: presentation av Per Lindström, riksdagskandidat 19

Vi är politiker med yrken, inte yrkespolitiker.

Nittonde namn på Medborgerlig Samlings riksdagslista är IT-konsulten och egenföretagaren Per Lindström, tillika ordförande i lokalföreningen Skaraborg styrelse, som presenterar sig med följande text:

”Jag är född och uppvuxen i Avesta, bor sedan tre år på landet en mil utanför Skara med hustru och ett antal hundar. Engagerade mig politiskt i Moderaterna efter en flytt till Falun men lämnade partiet efter Bo Lundgrens katastrofval 2002. Jag fortsatte att rösta på partiet tills moderaterna ingick decemberöverenskommelsen 2014. Detta sabotage av demokratin fick mig att börja fundera på att engagera mig politiskt igen och efter en kortare sejour i SD fann jag mitt parti i Medborgerlig Samling. Att läsa MED:s idéprogram var som att läsa mina egna tankar.

Jag har förutom under några kortare perioder varit verksam som egen företagare och är det fortfarande, först inom detaljhandeln och numera som IT-konsult. Jag är utbildad systemvetare och som IT-konsult har jag stor erfarenhet av att jobba med mycket stora organisationer, både privata och allmännyttiga.

Sverige har under många år misskötts genom en ansvarslös politik som accelererat mycket snabbt under den mandatperiod som snart är till ända. Statens kärnuppgifter har eftersatts till förmån för ett vettlöst slöseri med skattemedel. Det startas den ena myndigheten efter den andra och för att statens inkomster ska hålla jämna steg med utgifter höjs befintliga skatter och nya införs. Kostnaderna för den stora asylinvandringen skyfflas över till kommun och landsting för att förbättra statens finanser.

Jag kandiderar för MED för att jag vill försöka att göra skillnad. Vi måste krympa statens kaka rejält, lägga ner en massa myndigheter och se till att prioritera kärnverksamheterna. Försvar, polis, skola, vård och omsorg måste vara det vi sätter i första hand och det kommer att behövas kraftiga åtgärder för att styra om resurser till dessa områden. Det är en tvingande nödvändighet under de närmaste åren annars kommer välfärdssystemen att drabbas hårt.

Det som ligger mig närmast i politiken utifrån mina erfarenheter är vård och omsorg, företagandets villkor och IT-frågor:

  • Inom vård och omsorg vill jag minska antalet politiker och satsa på personalen i stället.
  • För att stärka företagen vill jag jobba för lägre skatter och mindre statlig byråkrati, det ger fler riktiga jobb.
  • Inom IT behöver kompetensen vid upphandlingar stärkas och det behövs en helhetssyn på IT:s betydelse för viktiga samhällsfunktioner.”