Skip to main content
Riksdagskandidat 2018

Politiker MED yrke: presentation av Madeleine Forsgren, riksdagskandidat 61

Vi är politiker med yrken, inte yrkespolitiker.

Sextioförsta namn på Medborgerlig Samlings riksdagslista är agronomen, naturbruksläraren, lantbrukaren och egenföretagaren Madeleine Forsgren, tillika vice ordförande i distrikt Södermanlands styrelse.

”Snabba men intelligenta lösningar av aktuella problem med ett långsiktigt tänkande är den politik jag alltid önskat mig och äntligen funnit hos MED!

Jag har levt med alla slags människor i mycket olika miljöer i Sverige och världen och tror på den enorma kraften som finns i var och en av oss om samhället ger oss chansen att hjälpa oss själva! Barn och miljö är de områden jag anser viktigast.

  • Vi får den framtid vi förtjänar beroende av vad vi satsar på våra barn. De behöver omsorg, tid och bildning för att bli starka självständiga individer som gör framtida goda val.
  • Traditioner och kultur skall bevaras men måste samtidigt tillåtas leva i tiden och förändras. Det måste dock ske över tid och får inte forceras.
  • Vår miljö; vatten och odlingsmark är det viktigaste vi har att långsiktigt förvalta för dem som skall leva här nu och i all framtid.