Skip to main content
Riksdagskandidat 2018

Politiker MED yrke: presentation av Staffan Gunnarson, riksdagskandidat 5

Vi är politiker med yrken, inte yrkespolitiker.

Femte namn på Medborgerlig Samlings riksdagslista är läraren Staffan Gunnarson, talesperson för EU-frågor, som presenterar sig med följande text:

”Jag bor med familj och två barn i Bromma. Uppväxt huvudsakligen i Västsverige, där mitt politiska intresse väcktes redan som barn under Palme-Bohman-Fälldineran. Senare läste jag statsvetenskap och idéhistoria vid Göteborgs universitet och fördjupade mina kunskaper om ideologi, kultur, vetenskap och samhällsutveckling. F n anställd som lärare, tidigare ofta frilans, men även i längre perioder inom såväl organisationer som näringsliv, exempelvis inom IT-branschen och några år med marknadsundersökningar.

Har stått utanför partipolitiken fram till den ödesdigra Decemberöverenskommelsen, som blev startskottet för mitt engagemang, och när jag så småningom fann Medborgerlig Samling (då fortfarande Borgerlig Framtid) kändes det som en plikt att tillsammans med likasinnade försöka ta ansvar för förändring i en bättre riktning.

Sedan långt tillbaka har jag också varit involverad i nordisk och internationell humaniströrelse, bl a som ledare inom den Europeiska Humanistfederationen, redaktör för tidskriften Humanisten och som mångårig debattör, skribent och föreläsare med inriktning mot livsåskådningsfrågor. I dessa sammanhang har jag arbetat för sekulära, rationalistiska, vetenskapliga och medmänskliga ideal och mot religiöst förtryck, pseudovetenskap, antidemokratiska och auktoritära idéer. Mycket av detta som jag även nu fångar upp och kan använda mig av inom Medborgerlig Samling.

Frågor om den sekulära demokratiska rättsstaten och allas likhet inför lagen, migration och integration, liksom internationella och ideologiska perspektiv är de områden, där jag har bäst förutsättningar att kunna bidra till partiets utveckling. Jag gillar att debattera, men ännu mer att vara med om att förverkliga idéer och projekt i konkreta resultat. Eftersom jag är tålig, tålmodig och långsiktig passar MED:s vision och ambitiösa program mig utmärkt och jag är övertygad om att vi kan spela en betydande roll i svensk politik framöver.”