Skip to main content
Riksdagskandidat 2018

Politiker MED yrke: presentation av Lolitha Rungård, riksdagskandidat 28

Vi är politiker med yrken, inte yrkespolitiker.

Tjugoåttonde namn på Medborgerlig Samlings riksdagslista är socialekreteraren Lolitha Rungård, ledamot i distrikt Östergötlands styrelse, som presenterar sig med följande tex:.

”Jag bor i Mjölby, Östergötland, arbetar som socialsekreterare och intresserar mig därför mest för socialpolitiska frågor. Varför valde jag Medborgerlig Samling? Jag hör ofta att det är politikernas fel då det inte finns något tjänstemannaansvar. Jag tar ansvar för mina beslut som socialsekreterare och att skylla från mig skulle visa att jag inte kan mitt arbete. Jag blir frustrerad då jag arbetar i en liten kommun utan valmöjligheter för mina klienter. Jag har även arbetat i en stor kommun med fler valmöjligheter och sett att allt passar inte alla utan att det behövs olika typer av insatser för att hjälpa. Jag läser om äldre som är ensamma och minns min mormors beskrivning av vad hon skulle göra på ålderdomshemmet när hon skulle flytta dit. Tyvärr avled hon innan hon hann flytta.

Mina frågor som jag kommer arbeta för i riksdagen är:

  1. Barnmisshandel. Idag är det en liten del som straffas, i regel de svårare fallen och fall då föräldrar erkänner. Det saknas tvångsmedel att få föräldrar som inte erkänner att lära sig att inte aga sina barn. Det behövs ett straff i form av behandling.
  2. Obalansen i socialt arbete mellan kommuner. Det gör att barn, funktionsvarierade, äldre och övriga som behöver stöd behandlas olika beroende på var de bor. Socialt arbete bör vara organiserat i regioner istället för kommuner.
  3. Äldre behandlas på samma sätt som mindre bemedlade under välfärdssamhällets framväxt. Gruppen kommer att växa, trots detta klarar inte kommunerna av att tillgodose gruppens behov idag. Stora utmaningar väntas och äldre behöver en egen lag. Ensamhet behöver bekämpas.”