Skip to main content
Pressmeddelande

Prästen och debattören Helena Edlund ansluter till Medborgerlig Samling

By 1 november 2017No Comments

Den stridbara prästen och debattören Helena Edlund, Stockholm, meddelar idag att hon går med i det politiska partiet Medborgerlig Samling (MED).

 

Helena Edlund är prästvigd inom Svenska kyrkan och har bland annat arbetat som fängelsepräst i Malmö. Hon har även tjänstgjort inom Utlandsstyrkorna i Kosovo och Afghanistan. Förra året hamnade hon i hetluften i samband med kampanjen #mittkors, som hon var en av tre initiativtagare till. Kampanjen uppmanade till solidaritet med förföljda kristna och fick stor uppmärksamhet i Sverige och även internationellt.

Edlund har länge debatterat utvecklingen inom Svenska kyrkan som hon menar går mot allt starkare politisering och likriktning. Hon är även en flitig opinionsbildare i frågor som rör samhällsutvecklingen generellt, såsom rättsfrågor, migration och demokrati.

– Helena Edlund är en inspirerande och modig person som kommer att ge MED extra kraft inför valrörelsen, säger Anna Danieli, partisekreterare i MED.

– Det är inte realistiskt att tro att samma aktörer som varit delaktiga i att skapa dagens samhällsproblem ska kunna lösa dem. Därför behöver Sverige en ny politisk aktör som har en nykter bild av verkligheten, har nya idéer och som vill ta ansvar. Jag är övertygad om att Medborgerlig Samling behövs och har en viktig roll att fylla, säger Helena Edlund.

 

 

 

För ytterligare information:

Helena Edlund, telefon 070-327 17 87

Anna Danieli, partisekreterare Medborgerlig Samling, telefon 076-119 12 44

[email protected]

Medborgerlig Samling (MED) medborgerligsamling.se är en liberalkonservativ gräsrotsrörelse som verkar för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling som bygger på kunskap och ansvarstagande.